Värdefulla byggnader - Frösö socken

Här hittar du alla byggnader i Frösö socken som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Observera att alla byggnader på landsbygden inte är inventerade. Det innebär att en byggnad kan vara kulturhistoriskt särskilt värdefull även om den inte är med på bilderna nedan.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt.

Tänk på att vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella området upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Vill du veta mer om vad det innebär att en byggnad är särskilt värdefull och vad det kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Bilder på vissa av byggnaderna

Berge - Tanne

Frösö-Berge 19:8. Tre grå, timrade byggnader vägg-i-vägg med varandra.

Frösö-Berge 19:8

Frösö-Berge 19:8. Brun, timrad byggnad i två våningar med luckor.

Frösö-Berge 19:8

Kungsgården

Kungsgården 5:4. Villa i röd panel, fönster med vita spröjs, förstukvist i rött och vitt, vit dörr.

Kungsgården 5:4

Kungsgården 5:4. Hus i rött timmer med förstukvist i röd panel, dörr i gult, fönster med vita spröjs.

Kungsgården 5:4

Kungsgården 5:4. Byggnad i brunt timmer med grå lucka.

Kungsgården 5:4

Kungsgården 5:4.  Hus i rött timmer, tegel skorsten, fönster med vita spröjs.

Kungsgården 5:4

Kungsgården 5:4. Byggnad i brunt timmer, grå port.

Kungsgården 5:4

Kungsgården 5:4.  Hus i röd panel med vita detaljer, fönster med vita spröjs, brun dörr. Bredvid en röd, timrad byggnad med vit dörr.

Kungsgården 5:4

Kungsgården 5:4. Byggnad i grått timmer.

Kungsgården 5:4

Kungsgården 5:4. Ladugård i rött timmer i två våningar, tre grön/vita dubbelportar, en grön port och en vit port.

Kungsgården 5:4

Kungsgården 5:4. Byggnad i brun/grå panel med port som hänger på sniskan.

Kungsgården 5:4

Kungsgården 5:4. Lada i brunt timmer med grå dubbelport.

Kungsgården 5:4

Kungsgården 5:4. Byggnad i röd panel, fönster med vita spröjs, röd port.

Kungsgården 5:4

Kungsgården 5:6. Villa i tre våningar i ljusrosa panel med vita detaljer, fönster med vita spröjs, brun dubbeldörr.

Kungsgården 5:6

Kungsgården 5:6. Villa i röd panel med vita detaljer, fönster med vita spröjs, inbyggd förstukvist med brun dörr.

Kungsgården 5:6

Kungsgården 5:6. Hus i rött timmer, drivhus byggt längs långsidan.

Kungsgården 5:6

Kungsgården 5:6. Byggnad i rött timmer i två våningar, brun dörr.

Kungsgården 5:6

Kungsgården 5:6. Ladugård i tre våningar byggd i vinkel, vit puts på undervåningen, röd panel på övre våningar, fönster i vitt spröjs.

Kungsgården 5:6

Värdefulla byggnader i andra miljöer i Frösö socken

Fillsta 1:2. Två timrade, röda byggander.

Fillsta 1:2

Fillsta 1:2.Rött, timrat härbre.

Fillsta 1:2

Fillsta 1:2. Jordkällare i vit puts med röd, timrad byggnad ovanför.

Fillsta 1:2

Fillsta 1:15. Byggnad med vit panel med ljusblå detaljer, i två våningar. Spetsiga fönster med vita spröjs.

Fillsta 1:15

Frösö Prästbord 1:7. Hus i två våningar i beige puts, inglasad veranda.

Frösö Prästbord 1:7

Frösö Prästbord 1:7. Hus i röd panel med vita detaljer, fönster med vita spröjs, vit dubbeldörr, vit port.

Frösö Prästbord 1:7

Frösö Prästbord 2:1. Jordkällare i murad sten med öppen, grå lucka.

Frösö Prästbord 2:1

Genvalla 1:4. Byggnad i röd panel med vita detaljer, dubbelport i rött/vitt, blå dubbeldörr, fönster med blå spröjs, förstukvist i rött.

Genvalla 1:4

Genvalla 3:13. Villa i ljusgult, fönster med röda spröjs, balkong med snickarglädje.

Genvalla 3:13

Genvalla S:1. Grå, timrad byggnad.

Genvalla S:1

Glasätt 1:7. Villa i ljusgul panel med vita detaljer, fönster med vita spröjs, inglasad veranda med balkong ovanför.

Glasätt 1:7

Glasätt 1:7. Villa i ljusgul panel med vita detaljer, fönster med vita spröjs, förstukvist med balkong ovanför.

Glasätt 1:7

Glasätt 1:7.Timrad, röd byggnad med vita detaljer i två våningar, fönster med vita spröjs och två gula portar.

Glasätt 1:7

Glasätt 1:7. Ladugård i brunt timmer i två våningar, fönster med spröjs, brun dubbelport.

Glasätt 1:7

Glasätt 1:7.Byggnad i två våningar i brunt timmer, två gula dubbelportar och en grå dubbelport.

Glasätt 1:7

Knytta 3:8. Villa i två våningar i röd panel med vita detaljer, förstukvist med balkong ovanför, två tegel skorstenar.

Knytta 3:8

Knytta 3:9. Villa i två våningar i rött med vita detaljer, fönster med vita spröjs, balkong med vitt smidesstaket.

Knytta 3:9

Knytta 3:14. Villa i två våningar i röd panel med vita detaljer, fönster med röda spröjs, vit dubbeldörr.

Knytta 3:14

Knytta 9:2. Två timrade, bruna härbren.

Knytta 9:2

Knytta 9:2. Två grå, timrade härbren.

Knytta 9:2

Knytta 9:2.Brunt, timrat härbre.

Knytta 9:2

Knytta 9:2. Hus i rött timmer med vita detaljer i två våningar.

Knytta 9:2

Knytta 9:2. Ladugård i två våningar i ljus puts, tegel skorsten, fönster med bruna spröjs.

Knytta 9:2

Knytta 9:2. Ladugård i brunt timmer och panel, tre bruna dubbelportar, fönster med spröjs.

Knytta 9:2

Knytta 10:2. Villa i röd panel med vita detaljer, grön dubbeldörr, fönster med gröna spröjs, veranda med vitt staket.

Knytta 10:2

Knytta 10:3. Villa i tre våningar i röd panel, fönster med vita spröjs, inglasad veranda.

Knytta 10:3

Namn 2:18. Byggnad i röd panel med vita detaljer, i två våningar, fönster med gröna spröjs, två skorstenar i tegel.

Namn 2:18

Namn 2:18. Villa i två våningar i röd panel med vita detaljer, fönster med gröna spröjs, takkupa med fönster, punschveranda med gul dörr.

Namn 2:18

Namn 2:18. Hus i röd panel med vita detaljer, i två våningar, fönster med gröna spröjs, två förstukvistar med vit snickarglädje, gröna dörrar och grön dubbelport.

Namn 2:18

Stocke 1:8. Villa i vit liggande panel med beige detaljer i två våningar, fönster med rös spröjs, takkupa med tre fönster, förstukvist med balkong ovanför med snickarglädje och förstukvist på kortsidan.

Stocke 1:8

Stocke 1:8. Jordkällare i vit puts med gräs tak och gul port.

Stocke 1:8

Stocke 1:12. Torn i fyra våningar. Platå i röd panel, torn i vit panel med bruna detaljer.

Stocke 1:12

Stocke 1:12. Härbre i brunt timmer.

Stocke 1:12

Stocke 1:12. Byggnad i brunt timmer med vit port.

Stocke 1:12

Stocke 1:12. Brunt timrat härbre.

Stocke 1:12

Stocke 1:12. Byggnad i röd panel med snedtak.

Stocke 1:12

Stocke 2:2. Byggnad i vit puts, röd dubbeldörr, fönster med röda spröjs.

Stocke 2:2

Stocke 4:1. Byggnad i röd panel med snedtak.

Stocke 4:1

Stocke 4:1. Byggnad i röd panel med rundat tak.

Stocke 4:1

Stocke 4:4. Hus i två våningar i röd panel med vita detaljer, fönster med vita spröjs, skorsten med tegel, brun dörr.

Stocke 4:4

Stocke 4:4. Härbre i röd panel.

Stocke 4:4

Stocke 4:4. Timrat, grått härbre.

Stocke 4:4

Vagle 2:6. Timrat, rött härbre.

Vagle 2:6

Vagle 3:1. Ladugård i vit puts med tillbyggnad i röd panel med grön dörr.

Vagle 3:1

Vagle 4:10. Timrad, grå lada med dubbelport, tillbyggnad i röd panel med gul dubbelport och snedtak.

Vagle 4:10

Vagle 4:10. Ladugård i två våningar i röd panel och timmer i två våningar, tre gula dubbelportar och två portar.

Vagle 4:10

Valla 4:1. Bod i vit panel med vita portar och dubbelport på kortsidan.

Valla 4:1

Valla 6:43. Villa i två våningar i orange panel med mörk orange detaljer med skorsten i vit puts.

Valla 6:43

Valla 6:43. Byggnad i orange panel, fönster med gröna spröjs och gröna portar.

Valla 6:43

Valla 6:43. Byggnad i orange panel med tak med gräs.

Valla 6:43

Valla 6:43. Byggnad i grått timmer med grå lucka.

Valla 6:43

Valla 11:53. Byggnad i brunt timmer i tre våningar med bruna luckor och brun port.

Valla 11:53

Västbyn 2:36. Hus i två våningar i rött timmer, fönster med vita spröjs, blå dubbeldörr, förstukvist i rött och vitt.

Västbyn 2:36

Västbyn1:2. Villa i ljusgul liggande panel med vita detaljer i två våningar, fönster med vita spröjs, förstukvist med balkong ovanför.

Västbyn1:2

Västbyn1:2. Ladugård i två våningar i röd panel och timmer med vita detaljer, fönster ned vita spröjs. Gul port och dubbelport.

Västbyn1:2

Byggnadsminnen Frösö socken

Byggnadsminnen berättar om historiska skeenden och hur samhället över tid förändrats. Berättelserna rymmer även specifika händelser och enskilda personers historia

Stocke 1:12. Byggnad i röd panel, fönster med vita spröjs, svart port, skorsten med puts.

Stocke 1:12 Collegiebostaden. Byggd 1735.

Stocke 1:8. Hus i röd stående panel med vita detaljer i två våningar, fönster med vita spröjs, gul dörr.

Stocke 1:8 Scolarebostaden. Byggd på 1730-talet.

Valla 4:1. Villa i två våningar i  vit panel, fönster med röda spröjs, röd dörr.

Valla 4:1 Frösö kyrkskola. Byggd 1897.

Valla 8:20. Villa i röd panel med vita detaljer, vit punschveranda och fönster med vita spröjs.

Valla 8:20 Boningshus som tillhör ”Mickelsgård”. Byggt 1750

Valla 8:20. Lada i grått timmer.

Valla 8:20 Härbre som tillhör ”Mickelsgård”. Byggt 1800-1850.

Valla 8:20. Ladugård i gul puts med vita detaljer i två våningar. Fönster med vita spröjs, fyra beige dubbelportar.

Valla 8:20 Ladugård som tillhör ”Mickelsgård”. Byggt 1800-1850.

Valla 8:20. Byggnad i rött timmer och panel, öppna portar.

Valla 8:20 Dubbelbod som tillhör ”Mickelsgård”. Byggt 1800-1850.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12