Värdefulla byggnader - Brunflo socken

Här hittar du alla byggnader i Brunflo socken som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Observera att alla byggnader på landsbygden inte är inventerade. Det innebär att en byggnad kan vara kulturhistoriskt särskilt värdefull även om den inte är med på bilderna nedan.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt.

Tänk på att vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella området upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Vill du veta mer om vad det innebär att en byggnad är särskilt värdefull och vad det kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Bilder på vissa av byggnaderna

Ope

Ope 3:12. Byggnad i röd panel med röd port.

Ope 3:12

Ope 3:12. Byggnad i röd panel med röd dubbeldörr.

Ope 3:12

Ope 10:12. Byggnad i brunt timmer med svart dubbelport. Brunt, timrat härbre.

Ope 10:12

Ope 5:39. Villa i två våningar i ljus panel, fönster med vita spröjs, förstukvist med balkong ovanpå med snickarglädje.

Ope 5:39

Ope 5:39. Villa i två våningar i vit panel, fönster med röda spröjs, röd dubbeldörr, två skorstenar i tegel.

Ope 5:39

Ope 5:39. Villa i två våningar, ljusgul panel med vita detaljer, fönster med röda spröjs, röd dörr, förstukvist med snickarglädje.

Ope 5:39

Ope 5:39. Byggnad i röd panel med röd dubbelport.

Ope 5:39

Ope 5:39. Byggnad i röd panel med blå dubbelportar.

Ope 5:39

Ope 10:3. Jordkällare i brun panel.

Ope 10:3

Grytan

Grytan 8:1. Hus i två våningar, i brun panel med vita detaljer, fönster med vita spröjs, brun dubbeldörr med utsmyckning i gult och blått, två skorstenar.

Grytan 8:1

Grytan 8:1. Hus i två våningar i brun panel med vita detaljer, fönster med vita spröjs. Brun dubbeldörr med utsmyckningar i gult och blått.

Grytan 8:1

Grytan 8:1. Lada i rött timmer med två gula dubbelportar.

Grytan 8:1

Grytan 8:1. Liten byggnad i rött timmer, grön dubbelport med skylt som det står "Spruthus" på.

Grytan 8:1

Lundbomsberget

Lunne 3:9. Stuga i två våningar i rött timmer, förstukvist i vitt, blå dörr och fönster med vita spröjs.

Lunne 3:9

Lunne 3:9. Stuga i två våningar i rött timmer, förstukvist i vitt, blå dörr och fönster med vita spröjs.

Lunne 3:9

Lunne 3:13. Ladugård i rött timmer och panel och tre blå dubbelportar, fönster med vita spröjs.

Lunne 3:13

Lunne 3:14. Brunt, timrat härbre.

Lunne 3:14

Lunne 3:14. Brunt, timrat härbre.

Lunne 3:14

Torvalla by

Torvalla 4:50. Ladugård i två våningar i röd panel  med tre gröna dubbelportar, ett fönster med vita spröjs.

Torvalla 4:50

Torvalla 4:50. Stuga i svart timmer med fönster med vita spröjs, svart dörr, skorsten i tegel.

Torvalla 4:50

Torvalla 4:50. Brun. timrad ladugård, gul dubbelport och fönster med vita spröjs.

Torvalla 4:50

Torvalla 4:50. Hus i två våningar i röd panel med två skorstenar, fönster med vita spröjs, gul dubbeldörr.

Torvalla 4:50

Torvalla 4:50. Hus i två våningar i grå panel, fönster med vita spröjs, förstukvist och brun dubbeldörr.

Torvalla 4:50

Torvalla 4:50. Brun timrad ladugård, fönster med vita spröjs, gula dubbeldportar.

Torvalla 4:50

Torvalla 4:50. Timrad lada i brunt.

Torvalla 4:50

Brunflo centralbyggd

Brunflo Prästbord 1:12. Byggnad i två våningar i ljus puts, två dubbeldörrar, på fasaden står det: "Löfbergets folkskola"

Brunflo Prästbord 1:12

Brunflo Prästbord  1:2. Byggnad i två våningar i ljus puts, fönster med bruna spröjs, brun dubbeldörr.

Brunflo Prästbord 1:2

Brunflo Prästbord 1:12. Byggnad i två våningar i ljus puts, fönster med bruna spröjs och två skorstenar.

Brunflo Prästbord 1:12

Vamsta 5:1. Byggnad i brunt timmer med öppen lucka.

Vamsta 5:1

Vamsta 5:1. Byggnad i brunt timmer med gula portar.

Vamsta 5:1

Vamsta 5:3. Ladugård i röd panel med två blå dubbelportar med vitt kryss, och blå dubbelport.

Vamsta 5:3

Vamsta 5:3 Ladugård i brun panel med fönster med vita spröjs, blå dubbelport.

Vamsta 5:3

Vamsta 5:3. Hus i två våningar, i röd panel med vita detaljer, gröna dubbelportar, förstukvist i vitt och grönt, fönster med gröna spröjs.

Vamsta 5:3

Vamsta 7:2. Två timrade, bruna lador.

Vamsta 7:2

Vamsta 7:2. Timrat, runt härbre med vagnshjul.

Vamsta 7:2

Vamsta 7:2. Stuga i rött timmer, fönster med vita spröjs.

Vamsta 7:2

Vamsta 7:2. Stuga i rött timmer och panel, svart port och fönster med vita spröjs.

Vamsta 7:2

Åkre 1:5. Byggnad i två våningar i röd panel med vita detaljer, fönster med vita spröjs, två skorstenar i tegel.

Åkre 1:5

Åkre 1:5. Hus i två våningar i brun panel med fönster med vita spröjs, en gul dubbeldörr, en skorsten i tegel.

Åkre 1:5

Värdefulla byggnad i andra miljöer i Brunflo socken

Brunflo-Svedje 1:3. Byggnad i brunt timmer.

Brunflo-Svedje 1:3

Brunflo-Svedje 1:3. Byggnad i brunt timmer.

Brunflo-Svedje 1:3

Byggnadsminnen Brunflo socken

Byggnadsminnen berättar om historiska skeenden och hur samhället över tid förändrats. Berättelserna rymmer även specifika händelser och enskilda personers historia

Torvalla 3:4. Hus i tre våningar i röd panel med vita detaljer, fönster med vita spröjs, två skorstenar.

Torvalla 3:4

Torvalla  3:4 Hus i tre våningar i röd panel med vita detaljer, fönster med vita spröjs, gul dubbeldörr.

Torvalla 3:4

Torvalla  3:4. Hus i tre våningar i röd panel med vita detaljer, fönster med vita spröjs, gul dubbeldörr.

Torvalla 3:4

Torvalla  3:4 Timrad, brun byggnad med vit lucka och skorsten.

Torvalla 3:4

Torvalla 3:4. Rött, timrat härbre.

Torvalla 3:4

Torvalla 3:4. Brun, timrad byggnad i två våningar.

Torvalla 3:4

Torvalla 3:34. Hus i två våningar i röd panel, fönster med vita spröjs, förstukvist i vitt med snickarglädje och gul dubbelport.

Torvalla 3:34

Torvalla 3:33. Röd, timrad byggnad i två våningar med fönster med vita spröjs, tillbyggnad med sned tak och blå dubbelport.

Torvalla 3:33.

Torvalla 3:33. Röd, timrad lada med blå port.

Torvalla 3:33.

Torvalla 3:33. Timrad, brun byggnad med ett tillbyggt dass.

Torvalla 3:33

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12