Klimatneutrala Östersund 2030

Östersund är en av 23 svenska städer som går före i klimatomställningen. Det innebär att vi får ta del av pengar i Sveriges hittills största satsning på klimatomställningen i städer med syfte att snabba på omställningen.

Klimatneutrala Östersund 2030 liggande banner

I oktober 2021 blev det klart att Östersund är en av de städer som visar vägen i klimatomställningen. Här kan du läsa mer om projektet.

Fokusområden

 • Mobilitet
 • Byggande
 • Stadsutveckling
 • Destination och evenemang
 • Cirkulära processer

Portföljprojekt

 • Snökyla - att använda snö till nedkylning. Projektet drivs av Peak Innovation tillsammans med Östersunds kommun. Syftet är att undersöka potentialen i att använda snö för att kyla fastigheter för minskad energianvändning och minskade transporter av snö.
 • Energigemenskaper - Jämtkraft och Östersundshem i samarbete med Östersunds kommun. Projektet undersöker hur ett befintligt bostadsbestånd i behov av renovering kan samoptimera sin energianvändning. Detta för att vara så resurseffektiva samt klimat- och miljövänliga som möjligt.
 • Jamtli Living University - tidigare kallad Ekobyn, på Remonthagen i Östersund.
  Läs mer: Jamtli Living University (JLU) - Jamtli.com

Partners

Klimatomställning är något som berör oss alla och därför måste också alla hjälpas åt. Vi är därför tacksamma att ha följande partners med på resan:

 • Jämtkraft
 • Diös fastigheter
 • Region Västernorrland
 • Länsförsäkringar Jämtland
 • Stiftelsen Jamtli
 • Länsstyrelsen i Jämtlands län
 • Svenska Naturskyddsföreningen
 • Fridays for future
 • Hej Främling
 • Swedavia
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Mittuniversitetet
 • Destination Östersund
 • Peak Innovation
 • Östersundshem

Om Klimatneutrala Östersund 2030

Projekttid

1 september 2021 – 31 augusti 2024.

Budget

10 miljoner kronor

Finansiering

Projektet Klimatneutrala Östersund 2030 har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Viable Cities finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Detta är Sveriges hittills största satsning på klimatomställningen i städer, med en total budget om över 200 miljoner kronor.

Klimatneutrala Östersund 2030 stående på färgplatta
Sidan uppdaterad 2023-02-28