Nominera miljöpristagare 2022

Östersunds kommun delar varje år ut ett miljöpris till enskilda personer, företag, organisationer eller sammanslutningar i kommunen.

Priset delas ut för att belöna och uppmuntra insatser som bidrar till hållbar utveckling i Östersunds kommun. Alla som vill kan lämna förslag på pristagare.

Vill du nominera en person eller del av verksamhet inom kommunens organisation för särskilda miljöinsatser så finns priset: Årets miljöinspiratör inom kommunkoncernen. Kriterierna är samma som för Miljökpriset och du använder samma formulär.

Kriterier

Bedömningen för kommunens miljöpris utgår från följande kriterier:

  • Insatser för att skydda och vårda den biologiska mångfalden och värdefulla natur- och kulturmiljöer.
  • Insatser för att trygga god hushållning med mark, luft, vatten samt skydda fysisk miljö i övrigt.
  • Insatser för att främja cirkulär ekonomi och förbättra hushållning med material, råvaror och energi.
  • Insatser som lett till innovation eller nytänkande inom miljö- och klimatområdet.
  • Insatser för att öka kunskaper, medvetenhet och engagemang om miljö- och klimatfrågor.

Vinnarna får 10 000 kronor, blommor och diplom vilket delas ut av Miljö- och samhälls­nämndens ordförande, som också är ordförande i miljöprisjuryn.

 

Nominera till årets miljöpristagare

Fyll i uppgifterna nedan senast den 2 september 2022 för att nominera till årets miljöpristagare.

Vill du nominera en person eller del av verksamhet inom kommunens organisation för särskilda miljöinsatser så finns priset: Årets miljöinspiratör inom kommunkoncernen.

1. Jag nominerar mig själv/mitt företag/det företag eller den organisation jag arbetar på. * (obligatorisk)
1. Jag nominerar mig själv/mitt företag/det företag eller den organisation jag arbetar på.


2. Jag vill nominera till: * (obligatorisk)
2. Jag vill nominera till:

6. Varför tycker du att den du nominerar ska få priset? Kryssa i vilka av kriterierna som den nominerade uppfyller (kan vara flera): * (obligatorisk)
6. Varför tycker du att den du nominerar ska få priset? Kryssa i vilka av kriterierna som den nominerade uppfyller (kan vara flera):
Sidan uppdaterad 2022-06-21