Klimatseminarium

Kläder som händer på klädställningar i en mörkt rum.

Under Klimatseminarium 2019 ordnades en Bytesgarderob.

Klimatseminarium har anordnats varje år sen 2002. Syftet med seminariet är att genom intressanta föredragshållare, utställningar och möten inspirera deltagarna till fortsatt arbete för en minskad klimatpåverkan. Målet är att Jämtlands län ska vara fossilbränslefritt år 2030.

Klimatseminarium 2020

Årets Klimatseminarie i Östersund som ägde rum för 19:e året i rad!

”Klimatkrisen är ett faktum och det är hög tid att agera!” skrev vi redan för ett år sedan. Kanske kan vi lära något av den snabba samhällsomställning som coronapandemin har tvingat oss till?

Vi har sett att stora ekonomiska resurser kan frigöras och satsas om det bedöms nödvändigt, att lagförslag snabbt kan införas vid behov, och att många faktiskt ser fördelar med att jobba hemifrån.

Vi vill nu åter samla näringsliv, beslutsfattare, stödaktörer, intresseorganisationer, studenter, och privatpersoner: alla har vi makten att påverka så att utsläppen hamnar inom ramen för den globala koldioxidbudgeten.

Inspireras av goda exempel, utöka dina kunskaper, bygg framtidshopp, och lämna seminariet med ny handlingskraft för att bidra till en fossilbränslefri och hållbar framtid, där ekonomisk lönsamhet går hand i hand med social rättvisa och sker inom planetens gränser.

Här hittar du årets program.PDF

Årets digitala klimatseminarie arrangeras av Östersunds kommun, länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen och Länsförsäkringar Jämtland.

Dokumentation från Klimatseminarium 2019

Klimatseminariet 2019 var det sjuttonde i ordningen och hade temat "Nu ökar vi takten". Seminariet innehöll föredrag om klimatsmart mat, backcasting, världens största nyhet, digitaliserade transporter, utdelning av miljöpris, elskoter, elflyg och drönare, hållbara festivaler, slow fashion inklusive bytesgarderob, standup för klimatet, med mera. Moderator var Mattias Goldmann.

  1. Program Klimatseminarium 2019 (PDF)PDF

Klimatseminarium arrangeras av Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Länsförsäkringar Jämtland och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Klimatseminarium arrangeras av Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Länsförsäkringar Jämtland och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Dokumentation från Klimatseminarium 2018

Klimatseminarium 2018 var det sextonde i ordningen och hade temat "Vinster och möjligheter med omställning till förnybart". Seminariet innehöll föredrag om klimatförändringar, fossilfria investeringar och gröna obligationer, omställning i energi- och transportsektorn, självkörande bilar, konsumtion och livsstil och framtidens resor med mera. Moderator var Maria Wetterstrand.

  1. Program Klimatseminarium 2018 (PDF)PDF

Klimatseminarium arrangeras av Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Länsförsäkringar Jämtland och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Dokumentation från Klimatseminarium 2017

Temat var "Fossilfritt Jämtland - möjligheter i en modernare morgonvärld". Omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle är i full gång och går lättare än många tror. Under dagen visades allt från lokala till internationella exempel på hur lönsamhet och välfärd kan öka i takt med att utsläppen minskar. Bland föreläsarna märktes Fossilfritt Sveriges Svante Axelsson, finansmarkandsminister Per Bolund, SJ:s vd Crister Fritzon, Heidi Andersson och Björn Ferry. Moderator var Yvette Hermundstad.

  1. Program Klimatseminarium 2017 (PDF)PDF

Klimatseminarium arrangeras av Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Länsförsäkringar Jämtland och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Dokumentation från Klimatseminarium 2016

Klimatseminariet 2016 var det fjortonde i ordningen och hade temat "Från Paris till hemmaplan", hur påverkar FN:s klimatavtal oss och hur kan vi bidra till att uppfylla vår del av avtalet? Seminariet innehöll spännande föreläsare som Anders Wijkman, Åsa Romson, Heidi Andersson och Pär Holmgren.

  1. Program Klimatseminarium 2016 (PDF)PDF
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-25