Klimatinvesteringsstöd

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än ”Begränsad klimatpåverkan” påverkas positivt.

Klimatklivet 2020

I stadsbudgeten föreslås ett anslag på två miljarder till klimatinvesteringar 2020. För att möta det planerar Naturvårdsverket för tre ansökningsomgångar under året.

  • 10 februari - 10 mars
  • 5 - 28 maj
  • 27 augusti - 24 september

Mer om Klimatklivet hos Naturvårdsverket

Det här kan ni få stöd för

Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Det går inte längre att söka stöd för informationsinsatser inom Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som ni kan söka stöd för:

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller fossilfri diesel (HVO).
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.

Åtgärden ni söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi.

Vem kan söka?

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Så här ansöker ni

Ni ansöker om stöd ur Klimatklivet i Naturvårdsverkets e-tjänst.

Sök stöd ur Klimatklivet och läs mer om hur du ansöker

Investeringsstöd till laddningsstationer som är icke publika

En icke publik laddningsstation är placerad vid bostaden eller vid arbetsplatsen. Den används huvudsakligen av de boende eller de som arbetar på arbetsplatsen.

Privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer kan söka investeringsstöd. Detta bidrag söks inte genom Klimatklivet.

Investeringsstöd till laddningsstationer som används av företag och andra organisationer hos Naturvårdsverket

Bidrag till privatpersoner för att installera laddstation hos Naturvårdsverket

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-01-29