Klimat och miljö

I Östersund vill vi att även kommande generationer ska kunna njuta av vintern. Därför har vi beslutat att ligga i täten på vägen mot ett hållbart samhälle. Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör klimat och miljö.

Mål

  • Östersunds kommun ska vara fossilfritt och energieffektivt till 2030. Det innebär att utsläppen av fossil koldioxid ska vara noll år 2030.
  • Östersunds kommunorganisation ska vara fossilfri och energieffektivt till 2025.

Läs mer om hur vi ska nå dit i Klimatprogrammet och klimatstrategin,

Sidan uppdaterad 2022-08-24