PFAS

Under 2020 genomförde kommunen en gemensam PFAS-kartläggning tillsammans med Länsstyrelsen.

Totalt har Östersunds kommun tagit 79 vattenprover runtom i kommunen. Prover har tagits på grundvatten, ytvatten, spillvatten, dagvatten, lakvatten och snö. Under provtagningarna har vi hittat höga halter av PFAS i bland annat bäckar på Frösön och nedströms Furulundsområdet.

Sidan uppdaterad 2022-12-28