Kartportal

Välkommen till Östersunds kommuns kartportal. Här hittar du några av våra digitala kartor med information inom olika ämnesområden. Klicka gärna på objekten i respektive karta för ytterligare information.

Välj karta

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Biblioteksbussens turer

Här hittar du en karta över var biblio­teks­­bussen stannar på sina turer.

Karta över biblioteksbussens turer

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Större byggprojekt

Här hittar du en karta över var större pågående bygg- och anläggningsprojekt.

Karta över större byggprojekt

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Cykelvägar

Här hittar du en karta över cykel­vägarna i kommunen.

Karta över cykelvägar

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Detaljplaner

Här hittar du en karta över planerade och beslutade detaljplaner.

Karta över detaljplaner

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Fordonsgas

Här hittar du en karta över fordonsgasstationer i Östersund.

Karta över fordonsgasstationer

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Fritidsanläggningar

Här hittar du en karta över kommunens olika fritids­anlägg­ningar.

Karta över fritidsanläggningar

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Förskolor och grundskolor

Här hittar du karta över kommunens förskolor och grundskolor.

Karta över skolor

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Historiska Östersund 1963

Karta där du kan du jämföra flygfoto från 1963 med aktuella flygfoton.

Karta över historiska Östersund 1963

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Lekplatser

Här hittar du en karta över de lekplatser som Östersunds kommun ansvarar för.

Karta över lekplatser

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Naturkartan

Via friluftsguiden Naturkartan kan du få tips på trevliga utflyktsmål i Östersund.

Naturkartan

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Offentliga toaletter

Här hittar du de offentliga toaletter som finns i centrala Östersund.

Karta över offentliga toaletter

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Parkeringar

Här hittar du karta med parkerings­platser, p-­zoner och p-automater.

Karta över parkeringar

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Skräpkorgar

Här hittar du en karta över skräpkorgar i Östersund.

Karta över skräpkorgar

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Solkartan

Kartan visar genom­snittlig solinstrålning per kvadratmeter takyta under ett år.

Solkartan

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Trädkartan

Via Stadsträd.se kan du se en karta med stadens och tätorternas alla träd.

Trädkartan

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Vattenskyddsområden

Här hittar du en karta över vatten­skydds­områden i Östersunds kommun.

Karta över vattenskyddsområden

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Verksamhetsområde VA

Kartan visar de områden där kommunen tillhandahåller vatten och avlopp.

Karta över verksamhetsområde VA

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Återvinningscentraler

Här hittar du en karta över kommunens återvinningscentraler.

Karta över återvinningscentraler

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

3D-stadsmodell

Här hittar du en interaktiv tre­dimen­sionell (3D) stadsmodell av Östersund.

3D-stadsmodell av Östersunds stad

Är du på jakt efter fler kartor och ytterligare kartfunktioner?

I kommunens fullständiga karttjänst hittar du fler kartor och massor av avancerad kartfunktionalitet.

Östersundskartan

Sidan uppdaterad 2023-06-01