Grön Trafik

Baklyktorna på biogasbil i förgrunden och utsikt över fjällen i bakgrund

Grön Trafik arbetar för att minska klimatpåverkan från våra resor och transporter genom information, aktiviteter och projekt internt och externt. Dessutom informerar Grön Trafik om klimatfrågan och följer upp kommunens koldioxidutsläpp i miljöledningssystemet.

Grön Trafiks arbete

Grön Trafik arbetar just nu med:

 1. Information om biogas
 2. Information om elbilar och laddinfrastruktur
 3. Information om klimatfrågan
 4. Cykelmätning och cykelrapporten
 5. Cykeltrafikprogram och cykelhjälmsanvändning
 6. Elbussar
 7. Vintertramparna
 8. Utlåning av elcyklar
 9. Europeiska Trafikantveckan
 10. Resfria möten
 11. Samordnad varudistribution
 12. Green Highway med stöd av Interreg inom ramen för SÖT - Sundsvall, Östersund, Trondheimlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 13. Uppföljning av kommunens koldioxidutsläpp i miljöledningssystemet
 14. Deltagande i nätverket Klimatkommunernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Aktuellt

Här hittar du information om aktuella seminarier och aktiviteter, håll utkik!

Seminarier

Här hittar du material från seminariersom Grön Trafik arrangerat. 

Aktiva barn är smarta barn (2016-09-22)

Föreläsning om hur barns aktivitet påverkar hälsa och inlärningsförmåga. Med Daniel Berglind, forskare på Karolinska Institutet.

Frukostföreläsning om parkering (2016-09-22)

Vad innebär Östersunds kommuns nya parkeringspolicy? Östersunds kommun och Trivector Traffic informerade om parkeringstal och synliggörande av besöksparkering.

Klimateminarium (2016-09-21)

Från Paris till hemmaplan. Årets seminariun handlade om hur FN:s klimatavtal påverkar oss och hur vi kan bidra till att uppfylla vår del av avtalet.

Material från seminariet

 1. ProgramPDF

Klimatfärdplan - Workshop 1: Transporter (2016-09-19)

Workshop om hur vi blir en fossilbränslefri och energieffektiv kommun år 2030. Moderator och föreläsare var Mattias Goldmann.

Cykelseminarium (2015-09-22)

Hur anpassar vi Östersund för att öka cykeltrafiken? Erik Stigell, trafikkonsult på Trivector Traffic, föreläste om hur man anpassar staden och utformar infrastrukturen för ökad cykeltrafik.

Klimatseminarium 2015 (2015-09-18)

Ställ om och anpassa hållbart. Årets seminarium fokuserar på både hållbar omställning och samhällsanpassningen till ett förändrat klimat.

Lyssna på inspirerande föredrag om väntade klimatförändringar, klimatarbetet i Sverige och världen, samhällsplanering, fossilbränslefria transporter, hur du odlar mat hemma med mera.

Seminarium om förnybara drivmedel för bussar och lastbilar (2015-01-30)

Vägtrafiken i länet står för en betydande och ökande del av de klimatpåverkande utsläppen. Detta beror till stor del på att många transporter i Jämtland sker med tunga fordon som kör på fossila bränslen.

Vilka möjligheter finns att på ett ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt minska de klimatpåverkande utsläppen från transporter?

Sidan uppdaterad 2018-05-29