Klimatinvesteringsstöd

Ansökan till Klimatklivet

Nya ansökningsomgångar under andra halvan av 2019!

Naturvårdsverket öppnar för nya ansökningar till Klimatklivet under andra halvan av 2019. Preliminärt blir det två ansökningsomgångar, en i augusti och en i september - oktober.

Det är tack vare att Riksdagen har beslutat om en ny vårändringsbudget som Naturvårdverket kan öppna för nya ansökningar.

De åtgärder som hitils har beviljats stöd 2015-2018 kommer att få sina pengar utbetalda enligt beslut.

Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar. Mätbara resultat

Klimatklivet är ett klimatinvesteringsstöd för att minska utsläppen som påverkar klimatet. Naturvårdsverket ska fördela 600 miljoner kronor per år för 2016, 2017 och 2018 på lokala investeringar som ger största möjliga klimatnytta.

Vad ska klimatsatsningarna gå till?

Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. En lokal investering kan till exempel göras i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Spridning av teknik, marknads­introduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet.

Exempel på satsningar så kan få stöd:

  • Laddinfrastruktur för elfordon
  • Biogasanläggningar
  • Byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrvärme
  • Utbyggnad av mindre fjärrvärmenät
  • Lustgasdestruktion i sjukvården
  • Cykelbanor och infrastruktur för cykel
  • Kommunikationsinsatser

Vem kan söka?

Alla förutom privatpersoner kan söka medel. Till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser. Det är möjligt att både söka som ensam aktör och tillsammans med andra samarbetspartners. När det gäller företag (organi­sa­tioner som bedriver ekonomisk verksamhet) är det EU:s regel­verk om statsstöd som styr vad Naturvårdsverket kan ge stöd till och i vilken omfattning.

Så här söker du

Du söker medel genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen via deras digitala ansökningsverktyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan förbereda din ansökan genom att gå igenom frågorna som sedan ska besvaraslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i ansökningsverktyget.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-06-24