Mätningstjänster

Av kommunens mätningsingenjörer kan du få hjälp med utsättning, GPS-mätning, stomnätsmätning och andra mätuppdrag.

Kommunens mätavdelning är en del av förvaltningen Samhällsbyggnad och arbetar dels med mätuppdrag för de kommunala förvaltningarna, men också på konsultbasis för privatpersoner och företag.

Vår mätavdelning ansvarar även för kommunens stomnät i plan och höjd.

Prislista för mätningstjänsterPDF

Utsättning

När du fått bygglov kan bygglovet i vissa fall innehålla ett krav på att du ska göra en husutsättning. För att göra en husutsättning kan du välja att anlita kommunens egen mätavdelning eller annan sakkunnig (mätningskompetent person) som är godkänd av Östersunds kommun.

Prislista för kartor och lantmäteritjänsterPDF

Husutsättning sker för att en ny byggnad eller en anläggning ska hamna i rätt läge i både plan och höjd, i förhållande till situationsplanen och fastighetens gränser. Utsättningen innebär också ett skydd mot att byggnaden inkränktar på en angränsande fastighet.

Våra mätningsingenjörer kan även hjälpa till med andra typer av utsättningar, till exempel utsättning av vägar, ledningar och liknande.

Utsättning, utstakning och lägeskontrollöppnas i nytt fönster

Mätningstjänster

Kommunens mätavdelning bistår även den kommunala lantmäterimyndigheten vid förrättningar. Vi hjälper då till med mätning och markering av gränser. Förutom detta kan vi även hjälpa till med bland annat

  • inmätning efter önskemål
  • avvägning
  • utstakning av gränser
  • lägeskontroll av byggnader
  • projekteringsmätning
  • terrängmodell
  • volymberäkning
  • inmätning för GIS-databaser

Stomnätsmätning

Kommunens mätavdelning ansvarar även för kommunens stomnät i plan och höjd.

Stomnätet har hög noggrannhet och används främst vid stadsnära mätningsuppdrag, samt vid andra uppdrag som ställer krav på hög noggrannhet.

Vi säljer även punktbeskrivningar på stomnätspunkter.

Prislista för kartor och lantmäteritjänsterPDF.PDF

GPS-mätning, GNSS

GNSS - Global Navigation Satellite System - är ett satellitbaserat system för navigationsbestämning och positionsbestämning. För närvarande används det amerikanska GPS-systemet och det ryska GLONASS-systemet.

Kommunens mätavdelning har tillgång till totalstation, GPS och avvägare, och våra mätningsingenjörer kan genomföra mätningar med hög noggrannhet. Det är även möjligt att genom transformation få koordinater i de flesta koordinatsystem.

Sidan uppdaterad 2018-08-30