Fastighetsgränser

Om du är osäker på var gränsen för din fastighet går eller om du behöver hjälp med att märka ut gränsen så kan kommunens lantmäterimyndighet hjälpa dig med detta.

Många fastigheter har gränserna utmärkta med olika typer av markeringar, till exempel gränsrör eller råstenar (stenrösen).

Hos oss kan du få hjälp med att hitta dina gränsmarkeringar, vilket kallas gränsutvisning. Du kan också få hjälp med att markera ut de lagliga gränserna för din fastighet, vilket kallas särskild gränsutmärkning.

Om det är oklart var den lagliga gränsen för din fastighet går så kan vi också hjälpa till med en så kallad fastighetsbestämning.

Vad kostar det?

Priserna för gränsutvisningar, särskild gränsutmärkning och fastighetsbestämning hittar du i vår prislista för kartor och lantmäteriPDF.

Gränsutvisning

Du kan få hjälp av oss med att hitta dina gränsmarkeringar. Det kallas att göra en gränsutvisning och innebär att en lantmätare eller mätningsingenjör, med hjälp av bland annat kartor och gränsmarkeringar på marken, söker reda på gränsens sträckning.

I vår prislista för kartor och lantmäteriPDF hittar du aktuella priser för gränsutvisning.

Särskild gränsutmärkning

Om det inte finns några juridiska tveksamheter om var fastighetsgränsen går, men gränsmarkörerna är otydliga, har för långt avstånd mellan sig eller har försvunnit vid till exempel markarbeten, kan vi hjälpa till med en så kallad särskild gränsutmärkning. De gränsmärken vi då sätter blir rättsligt bindande och markeras också på förrättningskarta.

För att ansöka om särskild gränsutmärkning ska du skicka in blanketten Ansökan om lantmäteriförrättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kryssa i rutan "särskild gränsutmärkning" där du anger typ av förrättning. Kostnaden för särskild gränsutmärkning debiteras per timme.

Du kan läsa mer om vad det kostar i vår prislista för kartor och lantmäteritjänsterPDF

Fastighetsbestämning - om det är oklart var gränsen går

Fastighetsbestämning är en typ av lantmäteriförrättning som innebär att vi utreder och därefter beslutar om var gränserna för de aktuella fastigheterna går, vilka servitut eller andra rättigheter som gäller och i vilken omfattning sådana gäller. Det beslut vi tar blir rättsligt bindande.

För att ansöka om fastighetbestämning fyller du i blanketten Ansökan om lantmäteriförrättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kryssar i rutan för fastighetsbestämning.

Kostnaden för alla typer av lantmäteriförrättningar betalas enligt fastställd timtaxa, se vår prislista för kartor och lantmäteritjänsterPDF. För vissa standardförrättningar går det bra att begära fast pris.

Får jag själv markera ut gränsen?

Det är bara lantmäterimyndigheten som får markera de lagliga gränserna för en fastighet. Du får däremot söka din egen gräns och märka ut den med till exempel pålar.

Du kan också hugga upp gränslinjen, måla träd i gränslinjen eller tydliggöra markeringar med färg, märkbrickor, pinnar eller liknande. Observera dock att dina markeringar inte är juridiskt bindande.

Tänk också på att du aldrig får flytta, förstöra eller på annat sätt ändra en befintlig gränsmarkering.

Om du planerar en åtgärd, till exempel markarbete, som kommer att innebära att en gränsmarkering flyttas, eller om du av misstag råkar förstöra eller flytta en gränsmarkering, ska du kontakta oss för att få hjälp med att sätta tillbaka gränsmarkeringen på rätt plats.

Sidan uppdaterad 2018-01-10