Lantbruk och hästar

Du som är lantbrukare eller hästägare kan komma i kontakt med kommunen i flera olika ärenden. Här får du information om tillstånd, tillsyn och andra frågor som rör dig.

Det är kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning som är ansvarig för att se till så lantbruk eller hästhållning inte orsakar störningar eller olägenheter för människors hälsa genom allergier eller utsläpp av olika slag.

Lantbruk och djurhållning inom vattenskyddsområde

I Östersunds kommun finns vattenskyddsområden för vattentäkterna vid Östersund Storsjön, i Häggenås, i Lillsjöhögen, i Lit, i Näkten och i Tandsbyn.

Inom vattenskyddsområdena krävs tillstånd eller anmälan för att exempelvis lagra och sprida gödsel, ha djur på strandbete och en del andra aktiviteter och verksamheter som riskerar att påverka vattentäkterna.

Läs mer om vattenskyddsområden i Östersunds kommun

Söka tillstånd för eller anmäla lantbruk

De flesta lantbrukare i kommunen har färre än 100 djur, och då krävs ingen anmälan till kommunen, eller något tillstånd från länsstyrelsen för att bedriva verksamheten. Du kan läsa mer om hur du beräknar djurenheter på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Alla lantbrukare är dock skyldiga att följa de krav på bland annat egen kontroll av verksamheten som ställs i Miljöbalken.

Läs mer om egenkontroll och kommunens tillsynsarbete på sidorna Miljö- och hälsoskydd för företag och fastighetsägare.

Större lantbruk​

Om ditt lantbruk har fler än 100 men färre än 400 djurenheter räknas det som så kallad miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Lantbruk av den omfattningen ska du anmäla till kommunen.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet och hur du anmäler på sidan Miljöfarlig verksamhet.

Lantbruk med över 400 djurenheter kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Besök Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn av lantbruk

Kommunens miljöskyddsinspektörer besöker regelbundet lantbrukare i kommunen. Vi kontrollerar till exempel hur du som lantbrukare lagrar och hanterar gödsel och bekämpningsmedel, hur du förvarar brandfarliga varor och hur du hanterar avfall.

Läs mer om vårt tillsynsarbete.

Egenkontroll i lantbruk

Vi tittar också på hur varje lantbrukares program för egenkontroll ser ut och att programmet följer de krav som ställs i Miljöbalken.

Läs mer på vår sida om egenkontroll.

Hästar och hästgårdar

Om du har tänkt ha häst i ett område som omfattas av en detaljplan så kan du behöva ansöka om tillstånd för detta hos kommunen.

Läs mer om vilka djur du behöver tillstånd för och hur du ansöker om tillstånd.

Läs mer om områden som är detaljplanerade.

Gräva ner död häst

Om du ska gräva ner en häst måste du först kontakta kommunen. Kravet på tillstånd från länsstyrelsen är borttaget, men du måste alltid meddela kommunen.

När du kontaktar oss bedömer vi om den plats där du tänkt gräva ner hästen är lämplig. Om den är det får du anvisningar och råd om hur du ska göra vid nedgrävningen.

Du måste också skicka eller lämna in en karta där du markerat den plats där du tänkt gräva ner hästen. På kartan ska vattentäkter som ligger inom 200 meter från platsen vara markerade.

Vanligtvis tar vår handläggning av ärendet bara någon dag, och vi kan oftast också prioritera dessa ärenden om de är akuta.

Du kan kontakta oss via telefon på 063-14 30 00 och välja knappval 3.

Mer information hittar du även hos Jordbruksverket.

Gå till Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-06-10