Husbilsuppställning Storsjö Strand

Nu ordnar vi plats för åtta husbilar längs med Storsjöstrand nedanför Inlandsbanans lokstallar. Här blir det också gratis tältplats.

Det här ska vi göra

De husbilsplatser vi ställer i ordning kommer att vara avgiftsbelagda. På platserna kommer det att finnas möjlighet till latrintömning och tömning av gråvatten (slaskvatten). Här kommer också finnas tillgång till dricksvatten och el.

I direkt anslutning till husbilsplatserna kommer vi ställa upp en servicebyggnad. Den innehåller två toaletter, som blir tillgängliga både för husbilsägarna och övriga besökare på platsen.

Allmänheten kommer också att ha tillgång till källsortering, grillplats och en yta för tältplats. Det kommer att vara gratis för den som tältar här.

När?

Vi gör markarbeten och sätter upp servicebyggnad under vintern 2022. Vi räknar med att kunna inviga den kompletta uppställningsplatsen under våren eller försommaren 2023.

Varför?

Utvecklingen av Storsjö Strand och Bangårdsgatan innebär fler boende och därmed fler människor som rör sig i området. Genom att utnyttja den oanvända ytan nedanför Inlandsbanan såg kommunen en möjlighet att skapa en ny mötesplats i området. Samtidigt kan vi tillmötesgå den ökande efterfrågan på ställplatser för husbilar.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Arbetet innebär viss byggtrafik under perioder.

Sidan uppdaterad 2023-01-25