Förhandsbesked

Vill du bygga nytt utanför detaljplanerat område? Då kan du ansöka om förhandsbesked!

Du söker förhandsbesked via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för just ditt ärende, så du att skickar in det komplett på en gång.

Vill du istället söka förhandsbesked via blankett kontaktar du kundcenter på 063-14 30 00, eller på mejl kundcenter@ostersund.se. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.

Det är viktigt att du förbereder dig noga innan du påbörjar processen, läs gärna igenom våra steg-för-steg-guider.

Om du har ett pågående byggärende kan du skicka ett meddelande till din handläggare i e-tjänsten "Meddelande till handläggare". När din handläggare har fått ditt meddelande återkommer hen inom kort.

Vad innebär ett förhandsbesked?

Förhandsbeskedet är ett sätt att ta reda på om du kommer att få bygglov för att bygga en ny byggnad på en plats där det inte varit någon förut, alltså en nybyggnation.

I förhandsbeskedet utreder vi om du överhuvudtaget får bygga på platsen, vilket kallas "lokaliseringsprövning", utan att du behöver ta fram ritningar på det du vill bygga.

Genom att ansöka om förhandsbesked kan du undvika att lägga ner tid och pengar på de handlingar som krävs för bygglovsansökan i onödan.

Om du får ett positivt förhandsbesked kan du vara säker på att få bygglov senare, så länge din ansökan om bygglov motsvarar det du har sökt förhandsbesked för.

I förhandsbeskedet kan kommunen också skriva in eventuella villkor som du måste uppfylla för att du senare ska få bygglov. Övriga krav som plan- och bygglagen ställer måste också uppfyllas.

Förhandsbeskedet gäller i två år från dagen då beslutet vann laga kraft. Om du inte ansöker om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla.

Förhandsbeskedet är inte ett preliminärt bygglov. Du måste alltid söka bygglov och vänta tills du har fått bygglov och startbesked innan du får påbörja själva byggandet.

Vad behöver du?

Sidan uppdaterad 2023-11-23