Vanliga frågor om bygglov

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som rör byggande, lov och anmälningar.

Vill du veta vad som är tillåtet att bygga på någon specifik plats eller hur stort du får bygga? Eller har du någon annan fråga som du inte hittar svaret på här? Då är du välkommen att kontakta vårt kundcenter på 063-14 30 00 och välj knappval 3 för att komma till rätt svarsgrupp, eller mejla kundcenter@ostersund.se för att få hjälp.

I vår nya e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får du även stöd och hjälp på vägen när du lämnar in din ansökan, dels om vilka uppgifter vi vill att du ska fylla i eller vilka ritningar vi vill att du ska skicka in tillsammans med din ansökan/anmälan.

Blanketter och handlingar

Var hittar jag e-tjänsterna/ ansökningsblanketterna?

Du hittar alla ansökningsblanketter i våra e-tjänster för bygga, bo och miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du även hitta våra e-tjänster länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterdär du kan fylla i uppgifterna på en gång i systemet med hjälp av ditt bankID eller e-legitimation.

Tänk på att först kontrollera vilken blankett som behövs i just ditt ärende. Du kan läsa mer om vad som krävs för respektive ärende genom att välja din ärendetyp i sidans meny.

Kan jag få hjälp med att fylla i e-tjänsten/blanketten?

Vårt kundcenter kan hjälpa dig om du är osäker på hur du ska fylla i blanketten eller e-tjänsten. I e-tjänsten får du även hjälp på vägen med information om de olika uppgifterna vi vill att du ska lämna in till oss.

Du når kundcenter på telefonnummer: 063-14 30 00, välj knappval 3 för att komma till rätt svarsgrupp, eller mejla kundcenter@ostersund,se

Vilka handlingar ska jag skicka med?

Vilka handlingar du ska skicka med din ansökan eller anmälan beror på vad du söker lov för eller vad du anmäler. I e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får du hjälp med vilka handlingar du ska lämna in beroende på vilken åtgärd du ansöker om.

Använd menyn för att leta efter det du vill bygga eller ändra, så finns information om vilka handlingar du behöver för just den ärendetypen.

Är min ansökan eller anmälan komplett?

När vi har mottagit dina handlingar och handläggaren har gått igenom handlingarna kommer vi att skicka ett mejl/meddelande till dig om att ärendet är komplett.

Om du är osäker på om du fått med alla handlingar och all information som behövs för din ansökan eller anmälan så kan du alltid kontakta kundcenter, på telefonnummer: 063-14 30 00, välj knappval 3 för att komma till rätt svarsgrupp eller mejla kundcenter@ostersund.se.

Vart ska jag skicka kompletteringar?

Om vi begärt att du ska komplettera ditt ärende med en eller flera handlingar får du gärna lämna in dem via vår e-tjänst Lämna in kompletteringar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan även lämna in dem via mejl till samhallsbyggnad@ostersund.se.

Om du vill kan du lämna in handlingarna till kundcenter.

Vill du skicka in handlingarna med vanlig post ska du skicka dem till:

Östersunds kommun
Samhällsbyggnad
831 82 Östersund

Ange alltid vilket ärende det gäller, med fastighetsbeteckning eller ärendenummer.

Hur ska ritningar jag skickar med se ut?

Du måste alltid sätta ut mått på de ritningar du skickar in. Ritningen ska också vara skalenlig. Det går bra att rita på egen hand, men du måste vara tydlig med vad du vill göra.

Läs mer om exempelritningar och handlingar

I vårt ritningsarkiv finns en mängd olika ritningar på befintliga byggnader i kommunen.

I vår e-tjänst Bygglovsarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du titta på ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv.

Om du vill veta om din byggnad finns i ritningsarkivet eller köpa en ritningskopia så kan du kontakta vårt kundcenter på 063-14 30 00 eller mejla kundcenter@ostersund.se.

Vad är en situationsplan?

En situationsplan är en karta över det område där du ska bygga något eller göra en åtgärd av något slag.

Situationsplaner i bygglovsärenden grundar sig ofta på en fullständig eller en förenklad nybyggnadskarta, eller på ett kartutdrag för enkla byggärenden. Dessa kartor finns till försäljning på Östersunds kommun. I de flesta ärenden krävs det att man beställer en karta för att få korrekt kartunderlag när man ska upprätta sin situationsplan.

Läs mer om att beställa kartutdrag eller nybyggnadskarta

Här kan du läsa vilkens slags karta du behöver för just ditt ärende,

På den situationsplan du ska skicka med i en ansökan om bygglov ska den aktuella byggnaden eller tillbyggnaden vara inritad och måttsatt.

Enklare ärenden - enklare situationsplan

En situationsplan kan också vara av betydligt enklare slag, till exempel en karta du ritat själv eller skrivit ut från internet. Det gäller till exempel om du ska skicka med en situationsplan i anmälan om till exempel invändiga ändringar, installation av eldstad, för fasadändring, eller för andra liknande åtgärder som inte innebär att byggnadens volym ökar.

Om du är osäker på vilka krav som ställs på situationsplanen för just ditt ärende så kan du alltid ta kontakt med oss innan.

Exempelritningar och handlingar

Läs mer om exempelritningar och handlingar

Ditt ärende

Hur går det med mitt ärende?

För att få status på ditt ärende kan du gå in på vår e-tjänst Mina byggärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. E-tjänsten fungerar även om du har lämnat in din ansökan på papper.

Du kan även kontakta kundcenter på telefonnummer 063-14 30 00. Välj knappval 3 för att komma till svarsgruppen för byggfrågor. Eller mejla kundcenter@ostersund.se.

Vem är min handläggare?

När du har lämnat in ditt ärende kommer du att få ett mejl/meddelande om vem som är handläggare för ditt ärende.

Du kan även kontakta kundcenter på telefonnummer 063-14 30 00. Välj knappval 3 för att komma till svarsgruppen för byggfrågor. Eller mejla kundcenter@ostersund.se.

Vad kostar mitt ärende?

Vad just ditt ärende kostar kan vara svårt att svara på, eftersom det beror på hur stor yta åtgärden eller vilken omfattning ditt ärende har.

För vissa mindre ärenden har vi dock fasta kostnader.

Läs mer om avgifter och taxor inom plan- och byggområdet

Hur lång tid tar det innan jag får beslut?

En anmälan går i regel ganska snabbt att handlägga, medan ett bygglov kan ta upp till 10 veckor, i vissa fall 20 veckor. Oftast tar det dock mindre än tio veckor innan du får ditt beslut.

Du ska normalt få ett beslut om bygglov inom tio veckor från det att vi fått in en komplett ansökan från dig. Om din ansökan inte är komplett när den kommer in till oss kommer vi att begära komplettering. De tio veckorna räknas sedan från den dag då du lämnat in kompletteringen.

I vissa fall får handläggningstiden för ett beslut om bygglov förlängas med ytterligare tio veckor, så att handläggningstiden kan bli totalt 20 veckor.

Vad är en kontrollansvarig och behövs det i mitt ärende?

I många bygglovsärenden måste du ange en kontrollansvarig. En kontrollansvarig (ofta förkortat KA) arbetar på uppdrag av byggherren med att upprätta en kontrollplan för bygget, vara ut på arbetsplatsbesök och vara med på samråd med byggnadsinpektör.

Läs mer om i vilka fall du behöver en kontrollansvarig i vårt informationsblad När behövs kontrollansvarig?PDF

En kontrollansvarig måste enligt plan- och bygglagen vara certifierad, och ska också ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag. På Boverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du söka kontrollansvariga och andra sakkunniga inom Jämtlands län.

För enkla åtgärder behövs oftast ingen kontrollansvarig.

Grannar, grannehörande och godkännande

Varför har jag fått ett grannehörande?

Om du fått ett brev om grannehörande innebär det att Östersunds kommun vill veta vad du tycker innan vi fattar beslut om ett bygglov som någon ansökt om.

Om du är osäker på vad ärendet som du ska tycka till om handlar om så kan du kontakta kundcenter på 063-14 30 00 eller mejla kundcenter@ostersund.se.

Läs mer om grannars möjlighet att påverka

Vad ska jag göra med brevet om grannehörande?

När du får ett brev om grannehörande vill vi veta vad du tycker innan vi tar beslut om ett bygglov. Svara med din åsikt om det sökta bygglovet, även om du inte har något emot det.

Du kan svara på utskicket via vår e-tjänst Svara på grannehörandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller skicka in medföljande blankett. Adressen du ska svara till står i brevet du fått hem.

Det går även bra att skicka in ditt svar till oss via e-post på: samhallsbyggnad@ostersund.se.

Läs mer om grannars möjlighet att påverka

Min granne godkänner att jag får bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter - kan hen skriva det på ansökan?

Om du ansöker om lov räcker det inte att grannen godkänner direkt på din ansökan. Vi kommer att skicka ut ett grannehörande per brev till din granne som hen ska svara på.

Om du anmäler att du ska bygga en komplementbyggnad eller tillbyggnad räcker det däremot om din granne ger sitt medgivande genom att till exempel skriva under på situationsplanen eller liknande.

Varför har jag fått ett brev med beslut om bygglov - jag har inte sökt?

Om du som granne kan påverkas av ett beslut om bygglov så informerar kommunen alltid dig om beslutet. Du kommer därför att få en kopia på beslutet eller protokollet hem i brevlådan.

Du har även möjlighet att se beslutet och tillhörande handlingar och meddela oss att du har tagit del av det via vår e-tjänst Ta del av beslut.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I brevet du får hem berättar vi om vilket beslut vi fattat och om att du som granne har möjlighet att överklaga beslutet. I brevet finns också information om hur du gör för att överklaga.

Läs mer om grannars möjlighet att påverka

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-10-09