Skylt och ljusanordning

Här finns information om när du behöver söka lov för en skylt eller ljusanordning.

Om du ska sätta upp, flytta eller på annat sätt ändra en skylt eller ljusanordning inom ett område som är detaljplanelagt behöver du söka lov för detta, ett så kallat skyltlov. Det gäller både fristående skyltar och skyltar som ska placeras på en fasad.

Lovplikten gäller även tillfälliga skyltar, flaggor, vepor, reklam på markiser samt skyltar målade direkt på byggnadsfasader.

Ansöka om skyltlov

Innan du skickar in din ansökan kan det vara bra att veta vilka riktlinjer kommunen har för uppsättning av skyltar.

Läs mer om våra riktlinjer för uppsättning av skyltarPDF

När du ansöker om skyltlov ska du också skicka med ett antal övriga handlingar, se nedan.

Vilka handlingar ska jag skicka med när jag ansöker om skyltlov?

För att söka bygglov för skylt eller ljusanordning kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Skylt. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Ansökan om lov för skylt eller ljusanordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Till din ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Karta, med skyltens placering inritad. För en fristående skylt ska Kartutdrag för enkla byggärenden användas.
  • Fasadritning eller fotomontage. Måttsatt och skalenligt.
  • Detaljritning av skylten, där du redovisar måttsättning, material och färg samt uppgifter om eventuell belysning.
  • Godkännande från fastighetsägaren.

Undantag från lovplikten

Det finns vissa undantag från lovplikten. Bland annat beroende på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte.

Vissa av undantagen gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt i ett historiskt, kulturhistoriskt. miljömässigt eller konstnärligt perspektiv.

Exempel på tillfällen då skyltlov inte krävs:
(Tänk på att dessa undantag inte gäller inom kulturhistoriskt utpekade områden)

  1. En skylt vars area är högst 1 kvadratmeter.
  2. En skylt för tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor.
  3. En orienteringstavla vars area är högst 2 kvadratmeter.
  4. En skylt inomhus.

Fler undantag finns att hitta på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyltar vid väg

Du kan även behöva söka tillstånd för skyltar utanför detaljplanelagt område, om skylten ska placeras närmare än 50 meter från en väg. Sådant tillstånd söker du hos länsstyrelsen, eller hos Trafikverket om skylten ska vara inom själva vägområdet.

Ändra en skylt

Du behöver inte ansöka om nytt skyltlov om du gör små ändringar av en skylt som tidigare beviljats lov. Det gäller sådana ändringar som inte väsentligt ändrar skyltens utformning vad gäller exempelvis storlek, färg eller belysning.

Om du är osäker på om du behöver lov för just din skylt, kontakta kundcenter på 063-14 30 00.

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i två år från och med det att beslutet vunnit laga kraft.

Om du inte har påbörjat byggnationen inom denna tid så slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga. Beslutet slutar att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom fem år från lagakraftdatumet.

Vad kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du ansöker eller anmäler.

Här hittar du exempel på kostnader för olika typer av bygglovsärenden och anmälningsärenden. Vissa ärenden har fasta kostnader.

Läs mer om avgifter inom plan- och byggområdet.PDF

 

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något som du behöver lov eller göra en anmälan för så gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli skyldig att betala en sanktionsavgift, även om du byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om sanktionsavgifter och olovligt byggande.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-11