Riva, rivningslov

​Om du ska riva en byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov, eller anmäla det till oss. Vilken slags byggnad du ska riva och var den ligger är avgörande för om du behöver söka lov eller anmäla rivningen.

Om rivningen innebär att speciella uppgifter måste göras, som till exempel kulturhistorisk inventering eller skadedjursbesiktning, kan du behöva anlita sakkunniga för detta.

Tänk på att riva varsamt och selektivt

​Rivning ska alltid utföras varsamt, så att du inte skadar kulturvärden.

Du måste också riva selektivt, vilket innebär att du ska plocka ner byggnaden bit för bit och sortera materialet.

Tänk på hur du sorterar rivningsavfallet, det ska följa Östersunds kommuns riktlinjer. Här kan du läsa om hur avfall ska sorteras.

Riva inom detaljplanelagt område

Inom detaljplanelagt område krävs det rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför detaljplanelagt område kan det krävas rivningslov om kommunen har bestämt att det krävs i områdesbestämmelser.

Om byggnaden eller byggnadsdelen får byggas utan bygglov måste du inte ha rivningslov, om inte kommunen har bestämt att det krävs i detaljplanen eller områdesbestämmelserna.

Här kan du läsa om detaljplaner.

Ansöka om rivningslov

För att söka rivningslov kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Rivning. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Ansökan om lovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kryssa i rutan Rivning. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på Kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontrollansvarig kan även fyllas i direkt på blanketten, eller på separat papper.

Tänk på att du ska ha en överrenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Till din ansökan ska följande handlingar bifogas:

 • Uppgifter om kontrollansvarig.
 • Situationsplan av enklare typ, till exempel en karta som du själv har skrivit ut från karta.ostersund.selänk till annan webbplats. Markera vilken byggnad som ska rivas.
 • Plan- och fasadritningar i skala 1:100
 • Foton
 • Kontrollplan för rivningen, där du anger:
  • inventering av material (vad och hur mycket)
  • hur materialet ska tas om hand
  • vem som ska ta hand om materialet

Riva utanför detaljplanelagt område

Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det inte något rivningslov. Men det krävs en anmälan till byggnadsnämnden.

Ska du anmäla rivning kan du göra det genom att gå in på vår e-tjänst Bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Rivning.

Eller så anmäler du rivning genom att fylla i blanketten Anmälan om icke lovpliktig åtgärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kryssa i rutan Rivning utan krav på rivningslov. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontrollansvarig kan även fyllas i direkt på blanketten, eller på separat papper.

Tänk på att du ska ha en överrenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Till din ansökan ska följande handlingar bifogas:

 • Uppgifter om kontrollansvarig.
 • Situationsplan av enklare typ, till exempel en karta som du själv har skrivit ut från karta.ostersund.se.länk till annan webbplats Markera vilken byggnad som ska rivas.
 • Plan- och fasadritningar i skala 1:100
 • Foton
 • Kontrollplan för rivningen, där du anger:
  • inventering av material (vad och hur mycket)
  • hur materialet ska tas om hand
  • vem som ska ta hand om materialet

Om du ska riva en komplement- eller ekonomibyggnad som ligger utanför detaljplanerat område behöver du inte vare sig anmäla eller söka rivningslov för det.

Hur länge gäller ett lov?

Ett rivningslov gäller i två år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Om du inte påbörjat rivningen inom denna tid så slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga. Detsamma gäller om du inte avslutat rivningen inom fem år från beslutet vunnit laga kraft.

Vad kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du ansöker om eller anmäler.

Här hittar du exempel på kostnader för olika typer av bygglovsärenden och anmälnings­ärenden. Vissa ärenden har fasta kostnader.

Läs mer om avgifter inom plan- och byggområdet

Olovlig rivning

Om du utan lov river något som du behöver rivningslov för så gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli skyldig att betala byggsanktionsavgift, även om du rivit på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om sanktionsavgifter

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-09-19