Ovårdad tomt/byggnad

Den som äger en tomt är enligt lagen skyldig att hålla tomten i vårdat skick. Det innebär både att hålla eventuella byggnader på tomten vårdade, och att exempelvis inte ha skräpigt på tomten.

En tomt ska enligt lagen hållas i så kallat vårdat skick. Oavsett om tomten är bebyggd eller inte. Det är du som äger tomten som har ansvaret för att hålla tomten i vårdat skick.

En ovårdad tomt eller byggnad kan göra att ett helt område upplevs som sämre. Ovårdade tomter och byggnader kan också öka risken för olyckor, eller på andra sätt skapa olägenheter för människor eller för trafiken.

Bestämmelser om ovårdade tomter finns i plan- och bygglagens åttonde kapitel.

Vad gör jag om jag ser en ovårdad tomt eller byggnad?

Om du ser en ovårdad tomt eller byggnad kan du kontakta vårt kundcenter på 063-14 30 00 eller mejla kundcenter@ostersund.se och lämna uppgifter om det till exempel är skräpigt eller ovårdat och på vilket sätt.

Du kan vara anonym om du vill, men tänk då på att inte mejla eller presentera dig när du kontaktar kundcenter. Om du väljer att vara anonym kommer vi inte kunna återkoppla till dig om hur det går i ärendet.

Vi utreder ärendet och kan, om det behövs, vidta åtgärder för att få fastighetsägaren att städa upp på tomten eller åtgärda den ovårdade byggnaden.

Häckar, buskage eller annan skymmande växtlighet​

Du som äger en tomt är skyldig att se till så växtligheten på din tomt inte växer till sig så att den skymmer sikten för trafiken eller orsakar andra trafikproblem.

Läs mer om häckar och buskage

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-10-09