Nybyggnation

Om du ska bygga en ny huvudbyggnad behöver du ansöka om bygglov. Det kan till exempel vara en byggnad där det är tänkt att någon ska bo, som en villa, fritidshus eller ett flerbostadshus, men det kan också vara ett kontorshus eller industrihus. Du kan även behöva ansöka om lov för att göra ändringar i ett bostadshus.

Generellt krävs det nästan alltid bygglov om det du vill bygga eller ändra ligger inom så kallade detaljplanelagda områden och inom områden med sammanhållen bebyggelse, exempelvis en tätort, en by eller en samling av minst tre bebyggda tomter. De flesta detaljplaner berör tätorter och vissa fritidshusområden.

Läs mer om detaljplanerlänk till annan webbplats

Så söker du bygglov för nybyggnation

För att söka bygglov för nybyggnation kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Bygga nytt. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Ansökan om lovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kryssa i rutan Helt ny byggnad. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontrollansvarig kan även fyllas i direkt på blanketten, eller på separat papper.

Tänk på att du ska ha en överrenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Till din ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Uppgifter om kontrollansvarig.
  • Måttsatt, skalenlig situationsplan.
  • Måttsatta, skalenliga planritningar.
  • Måttsatta, skalenliga sektionsritningar.
  • Måttsatta, skalenliga fasadritningar.
  • Redovisning av markplanering (detta kan du redovisa på fasadritningen och situationsplanen).
  • VA-situationsplan.

För startbesked krävs ytterligare handlingar.

I vårt dokument Vilka handlingar krävs - nybyggnad kan du läsa mer om vad du behöver bifoga i din ansökan.

Handlingar som krävs - nybyggnadPDF

Krav på ritningarna du skickar med
De ritningar du skickar med måste se ut på ett visst sätt.

Läs mer om hur handlingar och ritningar ska vara utformade

Hur länge gäller ett lov?

Ett rivningslov gäller i två år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Om du inte påbörjat rivningen inom denna tid så slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga. Detsamma gäller om du inte avslutat rivningen inom fem år från beslutet vunnit laga kraft.

Vad kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du ansöker om eller anmäler.

Här hittar du exempel på kostnader för olika typer av bygglovsärenden och anmälnings­ärenden. Vissa ärenden har fasta kostnader.

Läs mer om avgifter inom plan- och byggområdet

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något som du egentligen behöver lov eller göra en anmälan för så gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli skyldig att betala en sanktionsavgift, även om du byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om sanktionsavgifter och olovligt byggande.

Information om elanslutning

Eftersom Östersund, Åre och Krokom befinner sig i en omfattande byggfas har Jämtkraft utökade ledtider för att handlägga och genomföra vissa anslutningsarbeten. Ta med det i din beräkning om du bygger hus och kontakta Jämtkraft i god tid.

 

Mer information om att ansluta ditt hus eller fritidshus till elnätet hittar du här.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-12-13