Mur, plank och staket

Om du ska bygga eller uppföra en mur, ett plank eller ett staket så krävs oftast bygglov. Det beror på hur högt det du ska bygga är och hur nära din byggnad det ska placeras.

Kravet på bygglov för mur, plank eller staket beror dels på höjden och dels på hur långt ifrån bostadshuset muren, planket eller staketet ska placeras.

För plank och staket beror på kravet på bygglov också på hur genomsiktligt det du vill uppföra är. Om genomsiktligheten är minst 50 % kan du få bygga utan lov.

Murar och plank kräver nästan alltid bygglov om höjden är mer än 50 centimeter. Är ditt mur eller plank lägre än så krävs alltså inget lov. För staket gäller 1 meter, högre staket än så kräver bygglov.

Mur, plank eller staket inom 3,6 meter från bostadshus

Om din mur, ditt plank eller ditt staket ska placeras inom 3,6 meter från ditt bostadshus för att anordna en skyddad uteplats behöver du inte söka lov för det, så länge muren, plankets eller staketets höjd inte är högre än 1,8 meter från marken och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Så placerar du mur, plank och staket på tomten

Du ska placera muren, planket eller staketet så att du kan sköta om det (till exempel måla om) från din egen tomt. Du ska alltså inte behöva gå på din grannes mark för att sköta muren, planket eller staketet.

Vi rekommenderar att du placerar muren, planket eller staketet ungefär en meter från tomtgränsen, såvida inte muren, planket eller staketet delas med din granne. Tänk på att det då kan vara bra att skriva avtal om detta med grannen.

Så ansöker du om lov för mur, plank eller staket

För att söka bygglov för mur, plank eller staket kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Nybyggnad. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Ansökan om lovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kryssa i rutan Helt ny byggnad och skriva "mur" eller "plank"i rutan för byggnadstyp. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Till din ansökan ska du också bifoga:

  • Situationsplan, baserat på ett kartutdrag för enkla byggärenden. Du kan beställa kartutdrag från oss direkt via vår e-tjänst för kartbeställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Måttsatta fasadritningar
  • Eventuell detaljritning på plank/mur/staket
  • Konstruktionsredovisning för grundläggning

Det kan också krävas ytterligare handlingar, beroende på ditt ärende. Det är din bygglovshandläggare som avgör detta och i så fall kontaktar vi dig efter att din ansökan kommit in.

Läs mer om handlingar som krävs - utvändiga ändringar, skylt, mur eller plankPDF

Om du vill veta mer om vad som krävs av de handlingar och ritningar som du ska bifoga till din ansökan så kan du läsa mer på sidan nedan.

Läs mer om exempelritningar och handlingar

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i två år från och med det att beslutet vunnit laga kraft.

Om du inte har påbörjat byggnationen inom denna tid så slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga. Beslutet slutar att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom fem år från lagakraftdatumet.

Vad kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du ansöker eller anmäler.

Här hittar du exempel på kostnader för olika typer av bygglovsärenden och anmälningsärenden. Vissa ärenden har fasta kostnader.

Läs mer om avgifter inom plan- och byggområdet.PDF

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något som du behöver lov eller göra en anmälan för så gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli skyldig att betala en sanktionsavgift, även om du byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om sanktionsavgifter och olovligt byggande.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-11