Garage, carport, förråd

Om du ska bygga ett garage, en carport eller ett förråd krävs oftast bygglov, men det beror på hur stort det du vill bygga är och var byggnaden ska placeras.

Ett garage, en carport eller ett förråd räknas som en så kallad komplementbyggnad. Du kan behöva söka bygglov eller anmäla det du vill bygga, beroende på hur stor byggnaden är och var den ska uppföras.

Om det krävs lov eller anmälan i just ditt ärende beror på om du vill bygga inom så kallad sammanhållen bebyggelse eller utanför. Med sammanhållen bebyggelse menas exempelvis en tätort, en by eller en samling av minst tre bebyggda tomter.

Om du är osäker på om det område där du vill bygga utgör sammanhållen bebyggelse kan du alltid kontakta oss för rådgivning, på telefonnummer 063-14 30 00 eller mejla på kundcenter@ostersund.se

Så ansöker du om lov för garage, carport eller förråd

För att söka bygglov för garage, carport eller förråd kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Bygga nytt. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Ansökan om lovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kryssa i rutan Garagebyggnad eller Förrådsbyggnad. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Du kan behöva en kontrollansvarig - se vårt informationsblad När behövs kontrollansvarig?länk till annan webbplats.

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvarig.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Kontrollansvarig kan även fyllas i direkt på blanketten, eller på separat papper.

Tänk på att du ska ha en överrenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Till din ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Uppgifter om kontrollansvarig.
  • Måttsatt, skalenlig situationsplan, baserat på ett kartutdrag för enkla byggärenden. Du kan beställa ett sådant direkt via vår e-tjänst för kartbeställningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Måttsatta, skalenliga planritningar.
  • Måttsatta, skalenliga sektionsritningar.
  • Måttsatta, skalenliga fasadritningar.
  • VA-situationsplan (om det ska vara vatten och avlopp i byggnaden).
  • Markplanering (redovisa gärna marknivåerna på fasadritningen).
  • Konstruktionsritning/beskrivning över tak.

Det kan också krävas ytterligare handlingar för startbesked i ditt ärende. Din handläggare avgör vilka ytterligare handlingar som krävs efter att din ansökan kommit in, och kontaktar i så fall sedan dig.

Läs mer om handlingar som krävs - nybyggnadPDF

Exempelritningar och handlingar
Om du vill veta mer om vad som krävs av de ritningar och handlingar som du ska bifoga till din ansökan så kan du läsa mer om det på sidan Exempelritningar och handlingar.

Läs mer om exempelritningar och handlingar

Bygga inom sammanhållen bebyggelse

Om det du ska bygga ska placeras inom sammanhållen bebyggelse måste du söka bygglov om byggnaden är större än 25 kvadratmeter.

Om det du ska bygga är mindre än 25 kvadratmeter behöver du normalt inte ansöka om lov, men däremot måste du anmäla till kommunen att du vill bygga, eftersom byggnaden då räknas som ett så kallat attefallshus.

Läs mer om attefallshus och anmälan

Tänk på att om det redan finns ett annat attefallshus på fastigheten så behöver du söka bygglov även för byggnader mindre än 25 kvadratmeter. Det går bra med flera attefallshus på samma fastighet, men bara om den sammanlagda arean på alla attefallshus inte överstiger 25 kvadratmeter.

Utanför sammanhållen bebyggelse

Om det du ska bygga ska placeras utanför sammanhållen bebyggelse får du bygga upp till 40 kvadratmeter utan att behöva söka bygglov.  

Bygga i närheten av strand

Tänk på att du även kan behöva ansöka om strandskyddsdispens om det du vill bygga ligger inom 100 meter från en strand (i vissa fall inom 300 meter).

Läs mer om strandskydd

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i två år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Om du inte påbörjat byggnationen inom denna tid slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga. Beslutet slutar att gälla om du inte avslutat byggnationen inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Vad kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du ansöker eller anmäler.

Här hittar du exempel på kostnader för olika typer av bygglovsärenden och anmälningsärenden. Vissa ärenden har fasta kostnader.

Läs mer om avgifter inom plan- och byggområdet.PDF

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något som du egentligen behöver lov eller göra en anmälan för så gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli skyldig att betala en sanktionsavgift, även om du byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om sanktionsavgifter och olovligt byggande.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-11