Grannars möjlighet att påverka

Som granne kan du få möjlighet att lämna dina synpunkter om någon sökt lov för en åtgärd på en fastighet som gränsar till din.

När någon söker lov för en åtgärd som strider mot den detaljplan som gäller för området blir du som är berörd granne alltid tillfrågad om dina synpunkter om åtgärden. Det kallas grannehörande.

Om du bor inom ett område som inte omfattas av en detaljplan kan du också bli tillfrågad, om den åtgärd som man sökt lov för är så pass omfattande att kommunen bedömer att den kommer att innebära påverkan för dig som granne.

Vid ett grannehörande skickar vi ett brev till dig där vi ber om dina synpunkter. Vi skickar även med de handlingar som berör dig som granne, i form av en situationsplan och fasadritningar. Vanligtvis är ritningarna anpassade i storlek, för att få plats i ett vanligt brev. Om du vill ha skalenliga ritningar är du välkommen att kontakta oss.

Rågrannar får alltid beslut för kännedom

Vid bygglovsbeslut, oavsett om det blivit beviljat eller avslag, så får alla så kallade rågrannar beslutet skickat till sig. Rågrannar är alla fastigheter som direkt angränsar eller är avskilda via gata från den fastigheten där bygglovet är sökt.

Dessa beslut skickas ut för grannarnas kännedom och där upplyser vi också om vilka möjligheter du har att överklaga beslutet.

Vi skickar inte med några handlingar i dessa fall. Vill du se handlingarna för det beslutade bygglovet kan du gå in på vår e-tjänst Ta del av beslut - grannelänk till annan webbplats för att se beslutet. Där kan du även se de handlingar som ligger till grund för beslutet samt meddela oss att du mottagit det. Eller så kan du höra av dig till kundcenter.

Om du vill överklaga

Om du vill överklaga ett beslut om bygglov så kan du göra det inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Läs mer om att överklaga beslut om bygglov

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-10-09