Brygga, båthus

Om du ska bygga en brygga eller båthus måste du alltid ansöka om strandskyddsdispens. I vissa fall krävs också bygglov. Det kan även krävas en anmälan till länsstyrelsen vid vattenverksamhet.

Strandskyddsdispens

Kravet på strandskyddsdispens gäller alla områden inom den så kallade strandskyddszonen. Den sträcker sig 100 meter från strandkanten, både uppåt land och ut i vattnet. I vissa fall är strandskyddszonen utökad till 300 meter. Strandskyddet kan ibland redan vara upphävt, om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, kontakta oss för mer information.

Strandskyddsdispens och ansökan

Bygglov

Bryggor

Om du ska bygga en brygga så är storleken på bryggan det som avgör om du behöver bygglov eller inte. Bryggor som har mer karaktär av småbåtshamn kräver alltid bygglov.

Om du är osäker på vad som gäller för den brygga du tänkt bygga så ska du kontakta vårt kundcenter på 063-14 30 00 eller mejla på kundcenter@ostersund.se för rådgivning.

Båthus

För båthus krävs normalt bygglov om du ska bygga inom detaljplan och så kallad samman­hållen bebyggelse. Med sammanhållen bebyggelse menas exempelvis en tätort, en by eller en samling av minst tre bebyggda tomter.

Utanför sammanhållen bebyggelse kan du få bygga utan lov, men kontrollera gärna med oss innan för att vara säker på vad som gäller i just ditt fall.

Ansök om lov för byggor och båthus

 

Ansök om lov för bryggor och båthus

För att söka bygglov för brygga kan du gå in på vår e-tjänst "Söka bygglov och andra åtgärder" och välja "Bygga nytt". Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Söka bygglov och andra åtgärder (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eller så kan du fylla i blanketten "Ansökan om lov" och kryssa i rutan Helt ny byggnad, skriv in "båthus" i rutan för byggnadstyp. Glöm inte att skriva under blanketten.

Ansökan om lov (blankett)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontrollansvarig kan även fyllas i direkt på blanketten, eller på separat papper.

Tänk på att du ska ha en överrenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

TIll din ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Måttsatt, skalenlig situationsplan, baserat på ett kartutdrag för enkla byggärenden. Du kan beställa ett sådant direkt via vår e-tjänst för kartbeställningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Måttsatta, skalenliga planritningar.
  • Måttsatta, skalenliga sektionsritningar.
  • Måttsatta, skalenliga fasadritningar.
  • VA-situationsplan (om det ska vara vatten och avlopp i byggnaden).
  • Markplanering (redovisa gärna marknivåerna på fasadritningen).
  • Konstruktionsritningar eller beskrivning över tak.

Det kan också behövas ytterligare handlingar för startbesked. Din handläggare avgör vilka ytterligare handlingar som krävs i just ditt ärende.

Handlingar som krävs - nybyggnadPDF

Exempelritningar och handlingar

Om du vill veta mer om vad som krävs av de ritningar och handlingar som du ska bifoga till din ansökan så kan du läsa mer om det på sidan nedan.

Exempelritningar och handlingar

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i två år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Om du inte påbörjat byggnationen inom denna tid slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga. Beslutet slutar gälla om du inte har avslutat byggnationen inom fem år från det att beslutet vunnit lagakraft.

Vad kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du ansöker om eller anmäler.

Här hittar du exempel på kostnader för olika typer av bygglovsärenden och anmälnings­ärenden. Vissa ärenden har fasta kostnader.

Avgifter inom plan- och byggområdetPDF

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något som du behöver lov eller göra en anmälan för så gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli skyldig att betala en sanktionsavgift, även om du byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om sanktionsavgifter och olovligt byggande.länk till annan webbplats

Anmäl åtgärder i vattnet till Länsstyrelsen

Allt som du gör ute i vattnet, till exempel att flytta sten eller anordna en pir, måste du anmäla till länsstyrelsen som vattenverksamhet.

Vattenverksamhet (Länsstyrelsen Jämtland)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-11