Avgifter inom plan- och byggområdet

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på vad du ansöker om eller anmäler och hur stor yta som det du vill göra omfattar.

Här hittar du exempel på kostnader för olika typer av bygglovsärenden och anmälnings­ärenden. Vissa ärenden har fasta kostnader.

Prislista för plan- och byggområdetPDF

Taxan för avgifter inom plan- och byggområdet baseras på den taxa som Sveriges kommuner och landsting, SKL, tagit fram. SKL:s taxa baseras på schablontider för hur lång tid det tar att handlägga olika ärenden, och justeras efter hur stor yta som omfattas av ärendet. Plan- och byggtaxan är bestämd av Kommunfullmäktige

Tänk på att vissa kostnader kan tillkomma

Beroende på ditt ärende så kan det även tillkomma andra kostnader förutom avgiften för själva bygglovet. Det handlar till exempel om planavgifter, avgifter för grannehörande och begäran om komplettering.

Du hittar även dessa avgifter i prislistan ovan.

Vad ingår i avgiften för bygglovet eller anmälan?

Vi tar ut en samlad avgift för hela bygglovet eller anmälan.

Avgiften inkluderar kostnaderna för startbesked och slutbesked, samt avgift för tekniskt samråd, ett besök på byggarbetsplatsen och slutsamråd för de ärenden som kräver detta. 

Beräknad avgift för bygglov

När du får ditt beslut om bygglov får du också ett besked om den beräknade avgiften för ditt bygglov. Avgiften kan dock bli större eller mindre beroende på vad som händer med byggarbetet efter att arbetet påbörjats.

Slutavräkning för bygglovsavgift

I samband med att du får slutbeskedet gör vi en slutavräkning. Då kan avgifter tillkomma, till exempel om det krävts fler arbetsplatsbesök eller andra extrakostnader som inte var med i den beräknade avgiften du fick i beslutet.

Begära återbetalning om bygget inte blir av

Om du fått bygglov men bygget inte blir av kan du begära återbetalning för de arbetsuppgifter i bygglovsprocessen som vi inte kommer att behöva utföra.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-14