Åtgärda eller förändra byggnad

Om du ska göra olika typer av förändringar på en befintlig byggnad kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Till exempel om du vill ändra planlösning, vatten och avlopp, ventilation eller brandskydd på ett hus, eller om du vill måla om eller göra andra utvändiga förändringar.

Utökade krav för särskilt värdefulla byggnader

Innan du målar om eller gör andra utvändiga förändringar måste du ta reda på om din byggnad är kulturhistoriskt värdefull, och därmed omfattas av krav på att du ska vara extra varsam.

På våra sidor om kulturmiljöer kan du se vilka byggnader i Östersunds kommun som är klassade som extra värdefulla.

Om du ska utföra underhåll på en särskilt bevarandevärd byggnad måste du lämna in en anmälan.

Läs mer om kulturmiljöerlänk till annan webbplats

Inreda ytterligare bostad/lokal

I enbostadshus

Om du ska inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus måste du anmäla det.

För att göra en anmälan om att inreda ytterligare en bostad i ett bostadshus kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Attefallsåtgärder. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Anmälan om icke bygglovpliktig åtgärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kryssa i rutan Inredning av ytterligare bostad. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Om du ska inreda en lokal i ett befintligt enbostadshus krävs det bygglov. 

I två- eller flerbostadshus, industribyggnad eller kontorsbyggnad etcetera

Om du vill inreda ytterligare en bostad eller lokal i tvåbostadshus, flerbostadshus eller i komplementbyggnader etcetera krävs det bygglov för inredande av ytterligare lägenhet/lokal.

För att göra en ansökan om att inreda ytterligare en bostad i ett bostadshus kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Ändring av befintlig byggnad. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Ansökan om lov länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch kryssa i rutan Inredning av ytterligare bostad/lokal. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontrollansvarig kan även fyllas i direkt på blanketten, eller på separat papper.

Tänk på att du ska ha en överrenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Till din ansökan ska följande handlingar bifogas:

 • Uppgifter om kontrollansvarig.
 • Situationsplan av enklare typ, till exempel en karta som du själv skrivit ut från karta.ostersund.selänk till annan webbplats. Markera vilken byggnad som bostaden eller lokalen ska placeras i.
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Fasadritning
 • Uppmätningsritning, det vill säga hur det ser ut innan tänkt ombyggnad.
 • Typ- och miljögodkännande för eldstad och rökrör, om din anmälan berör sådana.
 • VA-ritning
 • Ventilationsritning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Ljudskyddsbeskrivning

Om du är osäker på vad som gäller i ditt ärende så kan du alltid kontakta vårt kundcenter på telefonnummer 063-14 30 00.

Handlingar som krävs för anmälanlänk till annan webbplats

Handlingar som krävs för ansökan om lov för att inreda ytterligare bostad/lokallänk till annan webbplats

Läs mer om hur handlingar och ritningar ska vara utformadelänk till annan webbplats 

Invändiga ändringar

Ändra planlösning etcetera

Om du ska ändra en byggnad så att det avsevärt ändrar planlösningen måste du anmäla det. För andra invändiga ändringar, se nedan.

För att göra en anmälan om att ändra planlösning kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch välja Ändring av befintlig byggnad. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Anmälan om icke bygglovpliktig åtgärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kryssa i rutan Ändring av planlösning. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvarig.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Kontrollansvarig kan även fyllas i direkt på blanketten, eller på separat papper.

Tänk på att du ska ha en överrenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

TIll din ansökan ska följande handlingar bifogas:

 • Översiktlig karta.
 • Planritning.
 • Uppmätningsritning, det vill säga hur det ser ut innan tänkt ombyggnad.
 • Uppgifter om kontrollansvarig

Handlingar som krävs för anmälanlänk till annan webbplats

Vad räknas som avsevärd ändring?

 Om du är osäker på om den ändring du vill göra räknas som avsevärd ändring kan du alltid kontakta oss, på telefonnummer: 063-14 30 00.

Andra invändiga ändringar som kräver anmälan:

 • Ändring av VA-installation
 • Ändring av ventilation
 • Ändring av brandskydd
 • Ändring av bärande konstruktion
 • Hissinstallation

Vid anmälan av dessa behöver du lämna in ritningar som visar den ändring du vill göra.

Utvändiga ändringar

 Utvändiga ändringar som kan kräva bygglov :

 • Måla om utvändigt
 • Sätta in nya eller byta fönster/dörrar
 • Byta eller förändra tak

Läs mer om bygglov för utvändiga ändringarlänk till annan webbplats

Hur länge gäller ett lov?

Ett rivningslov gäller i två år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Om du inte påbörjat rivningen inom denna tid så slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga. Detsamma gäller om du inte avslutat rivningen inom fem år från beslutet vunnit laga kraft.

Vad kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du ansöker om eller anmäler.

Här hittar du exempel på kostnader för olika typer av bygglovsärenden och anmälnings­ärenden. Vissa ärenden har fasta kostnader.

Läs mer om avgifter inom plan- och byggområdet

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något som du egentligen behöver lov eller göra en anmälan för så gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli skyldig att betala en sanktionsavgift, även om du byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om sanktionsavgifter och olovligt byggande.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-09-19