Ändra vad en byggnad används till

Det krävs alltid bygglov om du vill göra avsevärda förändringar i det en byggnad används för, till exempel att en bostad görs om till kontor eller en förskola görs om till vårdlokal.

Kravet på bygglov för ändrad användning gäller i fall där förändringen är avsevärd. Som avsevärda förändringar räknas till exempel att:

 • En förskola görs om till kontor, bostad, café eller restaurang.
 • En bostad görs om till kontor eller hotell.
 • Ett kontor görs om till en butik, ett hotell eller en verkstad.
 • En butik görs om till restaurang eller café.

Kontakta alltid oss om du är osäker på om det du vill göra räknas som avsevärd förändring. Du kan ringa kundcenter på 063-14 30 00 eller mejla kundcenter@ostersund.se.

Ansöka om lov för ändrad användning

För att söka bygglov för ändrad användning kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Ändring av byggnad. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Ansökan om lovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kryssa i rutan Ändrad användning. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontrollansvarig kan även fyllas i direkt på blanketten, eller på separat papper.

Tänk på att du ska ha en överrenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Till din ansökan ska följande handlingar bifogas:

 • Uppgifter om vem som ska vara kontrollansvarig.
 • Situationsplan av enklare typ, till exemepl en karta du själv skrivit ut från karta.ostersund.se. Markera vilken byggnad som bostaden eller lokalen finns i.
 • Planritning för tänkt utförande.
 • Sektionsritning.
 • Uppmätningsritningar på nuvarande utförande.
 • VA-situationsplan (din handläggare avgör om detta behövs i ditt ärende).
 • Fasadritning eller foto (din handläggare avgör om detta behövs i ditt ärende).

Inför ett eventuellt tekniskt samråd och inför start- och slutbesked kan det behövas ytterligare handlingar i ditt ärende. Din handläggare kommer att meddela dig vad som krävs i just ditt fall.

Läs mer om handlingar som kan krävas i ärenden om ändrad användningPDF

Exempelritningar och handlingar

De ritningar och handlingar som du bifogad till din ansökan ska uppfylla ett antal krav. Du kan se exempel och få mer information på vår sida om exempelritningar och handlingar.

Läs mer om exempelritningar och handlingar

Mindre förändringar kräver inte lov

Kravet på bygglov gäller inte för mindre förändringar i en byggnads användningsområde, till exempel att du vill göra om en del av din bostad till ett hemmakontor, göra om en sommarstuga till helårsbostad eller göra om en förskola till en skola.

Tänk på att om du ändrar till exempel planlösning, ventilation, vatten och avlopp eller liknande så kan åtgärden bli anmälningspliktig.

Kontakta alltid oss om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall.

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i två år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Om du inte påbörjat byggnationen inom denna tid slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga. Beslutet slutar även att gälla om du inte avslutat byggnationen inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Vad kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du ansöker om eller anmäler.

Här hittar du exempel på kostnader för olika typer av bygglovsärenden och anmälnings­ärenden. Vissa ärenden har fasta kostnader.

Läs mer om avgifter inom plan- och byggområdet

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något som du behöver lov eller göra en anmälan för så gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli skyldig att betala en sanktionsavgift, även om du byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om sanktionsavgifter och olovligt byggande.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-09-19