Altan, uteplats, balkong

Här hittar du information om hur du anmäler eller ansöker om lov för att bygga altan eller uteplats eller glasa in en balkong.

Om du måste ansöka om bygglov eller anmäla det du vill göra beror dels på vilken typ av byggnad det är och dels på hur stor altan, balkong eller uteplats du vill bygga eller glasa in.

Om du är osäker på vad som krävs i just ditt fall så kan du alltid kontakta vårt kundcenter på 063-14 30 00.

En- eller tvåbostadshus

Om du ska bygga eller glasa in en altan på ett en- eller tvåbostadshus så behöver du antingen anmäla det eller söka lov, beroende på hur stor altanen eller balkongen är.

Om du ska bygga en altan och altangolvet är högst 1,2 meter över marknivå så behöver du vanligtvis inte varken söka lov eller anmäla. Tänk på att detta inte gäller om du även ska glasa in altanen!

Altan, uteplats eller balkong mindre än 15 kvadratmeter

För en altan eller inglasning som är mindre än 15 kvadratmeter behöver du skicka in en anmälan om tillbyggnad. Du ska också bifoga ett antal handlingar till din anmälan.

Läs mer om att anmäla tillbyggnader och handlingar som krävs för detta

Tänk på att du bara kan anmäla tillbyggnad en gång per hus.

Altan, uteplats eller balkong större än 15 kvadratmeter

För en altan eller inglasning som är större än 15 kvadratmeter behöver du söka bygglov för tillbyggnad. Du ska också bifoga ett antal handlingar till din ansökan.

Läs mer om att söka lov för tillbyggnad och handlingar som krävs för detta.

Flerbostadshus

Om du ska bygga en balkong på ett flerbostadshus ska du söka bygglov för tillbyggnaden, oavsett storlek. Om det tillkommer ytor kan du läsa mer på sidan om tillbyggnader. Om du ska glasa in en balkong eller uteplats så kan du läsa mer nedan.

Läs mer om tillbyggnader

Inglasning av befintlig balkong eller uteplats

För att söka bygglov för inglasning av befintlig balkong eller uteplats kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Inglasning av befintlig balkong eller uteplats. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Ansökan om inglasning av balkong eller uteplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan av enklare typ, till exempel en karta du själv skrivit ut från karta.ostersund.selänk till annan webbplats. Markera vilken byggnad som balkongen eller uteplatsen hör till.
 • Planritningar.
 • Fasadritningar.
 • Uppgifter om:
  • Hur rökgastätning ska lösas.
  • Vad för slags glas som ska användas.
  • Vilka barnsäkerhetsanordningar som ska användas.
  • Skydd mot oavsiklig avlyftning.
  • Med mera, enligt tekniska krav i Boverkets byggregler (BBR).

 

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i två år från och med det att beslutet vunnit laga kraft.

Om du inte har påbörjat byggnationen inom denna tid så slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga. Beslutet slutar att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom fem år från lagakraftdatumet.

Vad kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du ansöker eller anmäler.

Här hittar du exempel på kostnader för olika typer av bygglovsärenden och anmälningsärenden. Vissa ärenden har fasta kostnader.

Läs mer om avgifter inom plan- och byggområdet.PDF

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något som du behöver lov eller göra en anmälan för så gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli skyldig att betala en sanktionsavgift, även om du byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om sanktionsavgifter och olovligt byggande.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-11