Vision

Illustration på vy över Badhusparken i vinterskrud från en balkong

Vid planeringen av Storsjö Strand har stort fokus varit på hållbar­hets­arbetet. Visionerna för området har konkretiserats i ett hållbarhets­program som fokuserar på åtgärder för ekologisk och social hållbarhet och ett gestaltningsprogram där dessa ambitioner får fysisk form.

Hållbarhet

Hållbarhetsprogrammet innehåller checklistor som både kommunen och byggherrar ska följa och redovisa. Målsättningen är att områdets byggnader ska certifieras enligt systemet Miljöbyggnad.

Samhällets lagar och regler som finns definierade i miljöbalken (MB), Plan- och Bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR) gäller som grundförutsättning. De krav som anges i hållbar­hetsprogrammet går utöver lagstiftade krav och omfattar planering, projektering, byggande och förvaltning.

Gestaltning - att bygga stad 

På Storsjö Strand ska det byggas stad, inte bara hus. Strategin för att ge Storsjö Strand en hållbar profil vilar på valet stadstyper och skala. En klassisk kvartersstad, liknande den i Östersunds innerstad, har valts och förlängt staden ned mot vattnet.

Gestaltningsprogrammet besvarar frågor om byggnadernas höjd, gatornas bredd och var de offentliga rummen kommer att finnas. Utformning och möblering av de publika ytorna följer stadsdelens stadsmiljöprogram, som beslutas av Miljö- och samhällsnämnden under hösten 2016.

Kvarterens storlekar varierar inom en måttlig skala för att ge förutsättningar för sociala grannskap, ett gott mikroklimat på innergårdar och i gränder liksom för att ge möjlighet för både stora och små byggare.

Strandlinjen är en publik yta som gestaltas och hålls öppen för alla Östersundsbor och besökare. Här kommer utrymme för aktivitet och rekreation att finnas, året om. De offentliga rummen ges inslag av organiska former, för att särskilja dem från de privata byggnadernas mer strikta formspråk. Gröna tak och regnträdgårdar tar hand om dagvattnet i området och ger det en mjuk inramning.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-11-10