Storsjö Strand - ny stadsdel

Illustration över den tänkta miljön vid Storsjö strand - med bryggor, hamn, bostäder och promenadstråk

Storsjö Strand är Östersunds nya sjönära stadsdel. Med utsikt över Oviksfjällen och Frösön bor du endast ett stenkast från stadskärnan.

Här planerar Östersunds kommun för 800 bostäder, verksamhetslokaler, caféer, restauranger och kontor. Storsjö Strand är en naturlig förlängning av stadskärnan och en unik plats för boende och besökare. Här möter staden vattnet.

Det centrala läget av Storsjö Strand ger dig tillgång till stadens utbud av kultur, handel och service samtidigt som den storslagna fjällvärlden finns inpå knuten.

Ekologisk och social hållbarhet är våra ledord för utvecklingen av Storsjö Strand – ambitioner som ges fysisk form i kvartersstruktur, byggnadernas och de offentliga platsernas utformning och funktion. Läget ger möjligheter till ett enklare vardagsliv utan bil. Läs mer om visionen för Storsjö Strand.

 

Etapp 1

Utbyggnaden av den första etappen som omfattar fyra kvarter är i full gång. I februari 2017 flyttade de första boende in och under sommaren 2018 byggde kommunen ut gränder och kajen/bryggan längs strandpromenaden.

Detaljplanen för etapp 1 hittar du under länkar, längre ner på sidan. 

Etapp 2

I etapp 2 prövas sex kvarter med bostäder ovh lokaler, en stadsdelspark och en viktig koppling till övriga staden genom en gåmng- och cykelbro över järnvägen. Även denna etapp är en förlägning av stades rutnätsstruktur och skala, med byggnader som varierar mellan två och fem våningar. I detta förslag föreslås även inslag av stadsradhus.

Detaljplanen har varit ute på granskning. Med anledning av inkomna synpunkter har kommunen omarbetat förslaget, som ska skickas ut på en andra granskning. Ärendet kommer att tas upp för nytt granskningsbeslut på kommunstyrelsens sammanträde 9 april.

Gång- och cykelbron har lyfts ur den ursprungliga detajplanen, för separat antagande. Detaljplanen Magasinet 1 med flera Storsjö Strand etapp 2, gång- och cykelbro godkändes för antagande av kommunstyrelsen 2019-03-18. Den planen ska nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Mer information om detaljplaneprocessen och samrådsförslaget finns här.öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om etapp 2 kontakta Östersunds kommun, Mark och exploatering via mex@ostersund.se.

Kartskiss över etapp 2 för Storsjö Strand
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-03-19