Storsjö Strand - ny stadsdel

Illustration över den tänkta miljön vid Storsjö strand - med bryggor, hamn, bostäder och promenadstråk

Storsjö Strand är Östersunds nya sjönära stadsdel. Med utsikt över Oviksfjällen och Frösön bor du endast ett stenkast från stadskärnan.

Här planerar Östersunds kommun för 800 bostäder, verksamhetslokaler, caféer, restauranger och kontor. Storsjö Strand är en naturlig förlängning av stadskärnan och en unik plats för boende och besökare. Här möter staden vattnet.

Det centrala läget av Storsjö Strand ger dig tillgång till stadens utbud av kultur, handel och service samtidigt som den storslagna fjällvärlden finns inpå knuten.

Ekologisk och social hållbarhet är våra ledord för utvecklingen av Storsjö Strand – ambitioner som ges fysisk form i kvartersstruktur, byggnadernas och de offentliga platsernas utformning och funktion. Läget ger möjligheter till ett enklare vardagsliv utan bil. Läs mer om visionen för Storsjö Strand.

 

Etapp 1

Utbyggnaden av den första etappen är i sitt slutskede. I februari 2017 flyttade de första boende in och under sommaren 2018 byggde kommunen ut gränder och kajen/bryggan längs strandpromenaden. Nu återstår endast små åtgärder på allmän platsmark.

Detaljplanen för etapp 1 hittar du under länkar, längre ner på sidan. 

Etapp 2

Detaljplanen för Storsjö Strand, etapp 2 har nu vunnit laga kraft.

Detaljplanen medger byggrätter för sex kvarter med bostäder och lokaler samt en stadsdelspark  Även denna etapp är en förlängning av stadens rutnätsstruktur och skala, med byggnader som varierar mellan två och fem våningar. Nytt för stadsdelen är stadsradhus.

Gång- och cykelbanebron har också vunnit laga kraft. Under år 2020 kommer byggnationen av bron att inledas. Mer information om detta finner du på trafikverkets hemsida, länkat härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Mer information om detaljplanen Storsjö Strand, etapp 2 finns häröppnas i nytt fönster.öppnas i nytt fönster

Det är inte klart vilka bolag/exploatörer som kommer att bygga ut den andra etappen. Markanvisning påbörjas under hösten 2020.

Vill du veta mer om etapp 2 kontakta Östersunds kommun, Mark och exploatering via mex@ostersund.se.

Kartskiss över etapp 2 för Storsjö Strand
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-06-24