Objekt till försäljning

Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. Nyligen blev kommunen 63.000 invånare. Kommunens målsättning är att det ska byggas 330 bostäder per år, en siffra som idag överskrids.

Exploateringsfastighet till försäljning i Ope

Ope 7:1, belägen i Ope by, är en exploateringsfastighet som Östersunds kommun säljer för ombildande och/ eller uppförande av bostäder. Fastigheten som är planlagd för bostadsändamål är bebyggd med förskolebyggnad, skolbyggnad med utbyggnad för teknisk utrustning och matsal samt en gymnastiksalsbyggnad. En köpare avgör om byggnaderna ska bevaras och byggas om till bostäder eller rivas. Mer information om fastigheten, försäljningsprocessen och mycket mer finner du i "PM angående Ope 7:1". Intresseanmälan ska vara inkommen senast den 30 april 2019.

Två barn i åkerfält

Bild 1: En pojke och en flicka i ett åkerfält i motljus.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-03-08