Objekt till försäljning

Här publicerar kommunen exploateringsfastigheter och andra kommunala objekt som läggs ut till försäljning.

Fastigheter till försäljning i Eriksberg

Valpen 1-4, belägna i Krumhornet, Eriksberg, är fyra parhusfastigheter som Östersunds kommun säljer för uppförande av bostäder. Fastigheterna som är planlagda för bostadsändamål, parhus i max två våningar, är i dagsläget obebyggda.

Mer information om fastigheterna, försäljningsprocessen och mycket mer finner du i "PM Valpen" Pdf, 792.8 kB.. Intresseanmälan ska vara inkommen senast den 31 januari 2024.

Bilden visar en man och två barn gåendes utmed en stig i skogen

Bilden visar en man och två barn gåendes utmed en stig i skogen.

Sidan uppdaterad 2023-12-04