Markanvisningar

Markanvisning är en överenskommelse mellan kommun och byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om att bebygga ett visst kommunägt markområde.

Markanvisningen ges under en begränsad tid för att inte binda upp kommunalägd byggbar mark för projekt om det inte kommer till stånd.

Markanvisningar tecknas oftast för projekt som avser bostadsbyggande i form av flerbostadshus, men principerna kan även nyttjas för mark avsedd för småhus eller olika verksamheter, exempelvis handel eller industri.

Framsidan på publikationen "Riktlinjer för markanvisningar"

Ladda ner PDF-filen "Riktlinjer för markanvisningar"

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-12-09