Tomter Lit

Här hittar du kommunala småhustomter som är ute för försäljning i Lit. Lit ligger cirka två mil nordost om Östersund kring Indalsälven och dess tillflöden Hårkan och Långan. Här finns kommunal service så som förskola och skola och goda möjligheter till rikt friluftsliv.

För dig som står i tomtkön

Just nu finns det inga tomter i Lit som riktar sig specifikt till dig som står i tomtkön.

För allmänheten

Just nu finns det inga tomter i Lit som riktar sig till allmänheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-12-11