Tomter Lit

Här hittar du kommunala småhustomter som är ute för försäljning i Lit. Lit ligger cirka två mil nordost om Östersund kring Indalsälven och dess tillflöden Hårkan och Långan. Till Krokom är det cirka tre mil och till Åre cirka 10 mil. I Lit finns kommunal service så som förskola och skola och goda möjligheter till rikt friluftsliv. Här finns också matvarubutik, café och mycket mer.

Bild på en man och en kvinna med fiskespö i händerna med indalsälven i bakgrunden

Syntolkning: En kvinna och en man med fiskespö i händerna, på väg upp för en trappa, med Indalsälven i bakgrunden.

 

För dig som står i tomtkön

Söre i Lit

Östersunds kommun erbjuder nu medlemmarna i den kommunala tomtkön två småhustomter till försäljning i natursköna Lit. Här finns tillfälle att utforma ditt egna drömboende med närhet till skola, förskola, kommunikationer och annan service på orten. I Lit finns det goda möjligheter till ett rikt friluftsliv med rekreationsområden i direkt anslutning till boendet.

Välkommen att lämna din intressanmälan. Information om hur du går tillväga finns i PM Söre i LitPDF. Din intresseanmälan ska vara Östersunds kommun tillhanda senast 2019-11-18.

Tomterna A och B

Flygfoto över Söre i Lit med tomterna utmärkta med gul begränsningslinje. Flygfotot är inte uppdaterat med Östersundshems nybyggda, närliggande flerfamiljshus.


Fastighetsinformation:

Tomt

Areal (m²)

Pris (SEK)

Reserverd/ Såld

A

1415

150 000


B

1783

125 000


I tomtpriset ingår INTE anslutningsavgifter för vatten, spillvatten, dagvatten, el eller fiber.

För allmänheten

Just nu finns det inga tomter i Lit som riktar sig till allmänheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-11-07