Farligt avfall

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland övrigt avfall eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling.

Symbol för farligt avfall

I fraktionen Farligt avfall lämnar du exempelvis:

 • lösningsmedel, aceton
 • starka rengöringsmedel
 • kemikalier
 • målarfärg*
 • sprayflaskor som inte är tömda*
 • motorolja*

* På återvinningscentralerna lämnar du målarfärg i fraktionen Färg, sprayflaskor i fraktionen Sprayflaskor och motorolja i fraktionen Spillolja.

Kontakta personalen om du vill lämna farligt avfall som:

 • du inte vet vad det är
 • inte är vanliga kemikalier som brukar finnas i ett hem eller används för att underhålla ett hem
 • är explosivt

Miljöskåp

I några av våra större livsmedelsbutiker finns miljöskåp för batterier, lågenergilampor, glödlampor, elektronik, färg, smink, kemikalier samt lysrör.

De butiker som har miljöskåp idag är:

 • Coop Forum i Lillänge
 • Coop Nära i Torvalla
 • ICA Maxi Stadsdel Norr
 • ICA Supermarket i Brunflo
 • ICA Supermarket Traktören
 • ICA Supermarket Valhalla på Frösön
 • Willys på Söder
 • ICA i Fåker
Ett plåtskåp med runda inkast för miljöfarligt avfall

Kärl för farligt avfall i soprummet

Många flerbostadshus har ett kärl för farligt avfall i soprummet. Där kan du slänga smått farligt avfall som batterier, glödlampor, mindre elprylar samt enstaka färgburkar och kosmetika - så länge det ryms i kärlet.

Bilbatterier får du dock inte slänga här eftersom de är för tunga och blir ett arbetsmiljöproblem för vår personal.

Avstängt kärl

Om det ligger fel saker i kärlet för farligt avfall i soprummet så kan det innebära att vi inte tömmer lådan. Då stänger vi av lådan med en informationslapp och kontaktar fastighetsägaren. När det felsorterade avfallet plockats bort så tömmer vi lådan igen.

Se allt avfall som hör till Farligt avfall

Hela listan

Aceton, Aftershave-flaska med innehåll, Alkylatbensin, Ammoniak, Avfettningsmedel, Balsamterpentin, Batterisyra, Bekämpningsmedel, Bilschampo, Bilvax, Bilvårdsprodukt (exempelvis avfettning), Bladlusmedel, Blekmedel, Bly, Bonvax, Borsyra, Brandsläckare, Braständare, Cigarettändare (ej tom), Bromsolja, Bromsvätska, Båtbottenfärg, Cigarettändare, Crystalclean, DDT, Diesel, Etanol, Eter, Farligt avfall, Febertermometer med kvicksilver, Flugmedel, Fläckborttagningsmedel, Fogskum, Fosforsyra, Fotogen, Fotokemikalie (exempelvis fix), Fotovätska (exempelvis fix, framkallare), Framkallningsvätska, Frätande ämne, Färgborttagningsmedel, Förtunning, Gasbehållare, Gasolbehållare, Gasolflaska, Gaspatron, Gaständare (helt eller delvist fylld), Gift, Glykol, Härdare, Insektsgift, Insektsspray, Kalciumklorid, Kalkborttagning, Kaustiksoda, Kemikalie, Kemikalie utan originalförpackning, Klorin, K-sprit, Kvicksilver, Kvicksilverbrytare, Kvicksilvertermometer, Lacknafta, Lampolja, Linolja, Linoljetrasa, Lusbekämpningsmedel (exempelvis Radar, Ros 1), Lut, Lysfotogen, Lösningsmedel, Malkula, Metanol, Miljöfarligt avfall, Myggmedel, Myggmedelsmatta, Myggmedelstablett, Myggspray, Myrmedel, Målarsoda, Mögeltvätt, Naftalen, Naftalin, Natronlut, Ogräsmedel, Ohyresmedel, Okänd kemikalie, Osläckt kalk, Paraffin, Paraffinolja, Penseltvätt, Plastburk med kemikalieinnehåll, Plastdunk med kemikalieinnehåll, Poolkemikalie, Poolrengöring, Propplösare, Pyrex, Rengöringsmedel, Råttgift, Rödsprit, Sköljmedel, Soda, Solkräm med innehåll, Spolarvätska, Svampmedel, Svavel, Syra, T-Blå, Terpentin, T-Grön, T-Gul, Thinner, Toalettrengöringsmedel, Tomtebloss som ej är brända, Trallrent, Triperkloretylen, T-Röd, T-sprit, Tändare, Tom tändare, Tändvätska, Väteperoxid, Växtgift, Växtskyddsmedel, Xylen, Ättiksyra, Avkalkningsmedel, Arsenik

Tips! Tryck Ctrl + F för att söka efter ett specifikt avfall i listan.

Sidan uppdaterad 2023-05-17