Returpapper - kommunens ansvar att samla in

Från 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för att samla in returpapper. För dig i Östersunds kommun betyder det ingen större skillnad, du kan fortsätta lämna tidningar och returpapper vid återvinningsstationerna eller i soprummen, där du lämnar förpackningar.

Regeringen har beslutat att producentansvaret för tidningar och papper upphör och ansvaret för att fortsätta samla in det faller på kommunerna. Östersunds kommun har tillsammans med kommunerna i Jämtland Härjedalen upphandlat samma entreprenör som förut för insamlingen från soprum och återvinningsstationer.

För dig som medborgare innebär det ingen skillnad.

Symbol för returpapper på blå bakgrund
Symbol för tidningar, på blå botten

Sortera rätt

Det här ska läggas i kärlet för returpapper:

  • tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • kataloger
  • reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • skriv- och ritpapper
  • pocketböcker

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och post it-lappar läggs i vanliga soppåsen, omslagspapper läggs bland pappersförpackningar. På återvinningscentralen i Odenskog har vi särskild insamling av böcker. Om du inte kan ta dig dit med böckerna och inte lämna dem till biståndsorganisationerna – då får du lägga böckerna i den vanliga soppåsen.

Återvinning är energismart

Återvinnare är goda planetskötare: Om du återvinner din dagstidning spar du energi som räcker för att brygga 38 koppar kaffe.

Ändringen gäller bara returpapper och sker som en följd av regeringens beslut att producentansvaret för returpapper ska upphöra. Producentansvaret för förpackningar kvarstår, och här blir inga ändringar vad gäller insamlingen.

Fastighetsägare och verksamheter kan behöva nya avtal

För dig som ägare till flerfamiljshus och verksamheter som idag har avtal med entreprenör som hämtar returpapper vid fastigheten kan behöva uppdatera dessa avtal med kommunens entreprenör.

Kontakta Lundstams AB på telefon 063-57 60 60 eller trafiken@lundstams.se.

Lundstams AB har tagit över Stena Recyclings kunder i en överenskommelse. Kontakta Lundstams AB för det nya avtalet.

Sidan uppdaterad 2022-08-17