Sopavgifter för fritidshus

Alla betalar en grundavgift. Till grundavgiften tillkommer hämtningsavgiften som varierar beroende på dels hur ofta du vill ha ditt kärl för Sopor till förbränning tömt (sopbilen kommer var 14:e dag men du bestämmer om kärlet ska tömmas genom att ställa fram det), dels om du valt att själv kompostera ditt Matavfall.

Undrar du över fakturan? Se Fakturan för VA, sopor och slamtömning


Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från den 1 januari 2020.

Sopavgifter fritidshus - säsongshämtning:

Grundavgift:

290 kr/år

+Hämtningsavgift:

 

Sopor till förbränning, kärl 190 liter

75 kr/tömning

Matavfall, kärl 80 liter

180 kr/år


Sopavgifter fritidshus - året runt-hämtning:

Grundavgift

555 kr/år

+Hämtningsavgift:


Sopor till förbränning, kärl 190 liter

75 kr/tömning

Matavfall, kärl 80 liter

495 kr/år


Gemensamma sopkärl - säsongshämtning perioden v 20 - 37:

Grundavgift

290 kr/år

Del i gemensamma sopkärl: Sopor till förbränning och Matavfall

354 kr/år

Del i gemensamma sopkärl för hemkomposterare.

Endast Sopor till förbränning

278 kr/år

Byte av kärl

Behöver du byta kärl till annan storlek kostar det 240 kr/gång.

Överfullt kärl

Vi tar ut en extra avgift för överfullt kärl. Ligger det sopor utanför kärlet eller ramlar det sopor från kärlet vid en tömning måste en extra tömning göras. En extra avgift på 200 kronor kommer att tas ut för den extra tömningen.
Avgiften tas ut oavsett om det är kompostkärlet eller kärlet för sopor till förbränning som är överfullt.

Felsorterade sopor

Vi tar ut en avgift för felsorterade sopor. En extra avgift på 200 kronor tas ut för grava felsorteringar; exempelvis om det ligger Miljöfarligt avfall i sopkärlen, om kompostkärlet är fyllt med trädgårdsavfall eller om vanliga soppåsar slängs i kompostkärlet.

Extra sophämtning

Om du har glömt att ställa ut kärlen eller om du har mycket sopor kan vi göra en extra sophämtning. Vi utför extra hämtning inom två arbetsdagar från beställningen. Vid extrahämtning tar vi ut ordinarie hämtningsavgift samt en framkörningsavgift på 300 kr (hämtningsavgiften för Matavfall i 80 l-kärl är 49 kr). Låt kärlen stå framme.

Utökad service: Framdragning av sopkärl

Om du är hindrad att dra fram dina sopkärl på hämtdagen; det kan vara funktionshinder, skada eller sjukdom kan vi hjälpa till att dra fram kärlen. Framdragning av kärl kostar 345 kr/kärl och år.

Läs mer om utökad service

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-07-28