­Sopavgifter

Alla betalar en grundavgift. Till grundavgiften tillkommer hämtnings­avgiften. För restavfall till förbränning betalar du för varje tömning och för matavfallet är det en avgift för hela året - så ställ ut matavfallstunnan ofta. Du som valt hemkompostering betalar ingen hämtningsavgift för matavfall.

Undrar du över fakturan? Se Fakturan för VA, sopor och slamtömning

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från den 1 januari 2023. Moms är inräknad i alla avgifter.

Sopavgifter för villahushåll

Tabell över sopavgifter för villahushåll

Avgift

Kostnad, inkl moms

Grundavgift för en och tvåbostadshus

1 147 kr/år


+ hämtningsavgift


Restavfall till förbränning: 140 liters kärl *

80 kr/tömning

Restavfall till förbränning: 190 liters kärl = standardstorlek

89 kr/tömning

Restavfall till förbränning: 370 liters kärl

116 kr/tömning

Matavfallskärl**

551 kr/år


* Vi fasar ut 140-literskärlen för restavfall kostnadsfritt i samband med ägarbyten och nya abonnemang.
** Matavfall hämtar vi alltid varannan vecka.

Gemensamma sopkärl för villahushåll - på uppsamlingsplats

Tabell över sopavgifter för gemensamma sopkärl


Avgift

Kostnad, inkl moms

Grundavgift

1 147 kr/årAvgifter för gemensamma sopkärlAvgift

Del i gemensamma sopkärl: Restavfall till förbränning och Matavfall

1 219 kr/år

Del i gemensamma sopkärl för hemkomposterare. Endast Restavfall till förbränning

774 kr/årSopavgifter för Norderön

Tjänsten är bara tillgänglig på Norderön. Hämtning sker i 210 liters säckar för restavfall och kärl med lock som är ca 40 liter för matavfall.
Avgift

Kostnad, inkl moms

Grundavgift, permanentboende1 147 kr/år
Grundavgift, fritidshus säsongshämtning v 20 - 37

333 kr/år

Grundavgift, fritidshus året runt

636 kr/år

+ Hämtningsavgift:
Restavfall till förbränning, max 26 gånger per år2 210 kr/år
Restavfall till förbränning, max 12 gånger per år
1 020 kr/år
Restavfall till förbränning, max 6 gånger per år510 kr/år

Restavfall till förbränning, en gång per år, gäller endast fritidshus säsongshämtning av matavfallet

85 kr/år

Matavfall - helår

275 kr/år

Matavfall - sommarhämtning v 20 - 37, var 14:e dag

101 kr/sommar

 

Sopavgifter fritidshus

Sopavgifter fritidshus säsongshämtning v. 20 - v. 37:
Avgift

Kostnad, inkl moms

Grundavgift:333 kr/år
+Hämtningsavgift: 

Restavfall till förbränning, kärl 140 liter*

80 kr/tömning

Restavfall till förbränning, kärl 190 liter89 kr/tömning
Matavfallskärl200 kr/år
Sopavgifter fritidshus - året runt-hämtning:
Grundavgift 636 kr/år
+Hämtningsavgift:

Restavfall till förbränning, kärl 140 liter*

80 kr/tömning

Restavfall till förbränning, kärl 190 liter89 kr/tömning
Matavfallskärl551 kr/år

Gemensamma sopkärl på uppsamlingsplats - säsongshämtning perioden v 20 - 37:
Avgift

Inkl moms

Grundavgift333 kr/år
Del i gemensamma sopkärl: Restavfall till förbränning och Matavfall400 kr/år
Del i gemensamma sopkärl för hemkomposterare. Endast restavfall till förbränning239 kr/år

* Vi fasar ut 140-literskärlen för restavfall kostnadsfritt i samband med ägarbyten och nya abonnemang.

Sopavgifter för flerbostadshus och verksamheter

I sopavgiften ingår alltid en grundavgift. För flerbostadshus är grundavgiften per lägenhet och år. Till grundavgiften tillkommer hämtningsavgiften som varierar beroende på hur ofta soporna hämtas, hur stora kärlen är och vilka sopor vi hämtar vid ert hus. Alla sopor hämtas enligt ett fast tömningsintervall.

Undrar du över fakturan? Se fakturan för VA, sopor och slamtömning

Sopavgifter för flerbostadshus och verksamheter

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige och gäller från 1 januari 2023. Pris är inklusive moms.

Grundavgift:

Grundavgifter för flerbostadshus och verksamheter
Benämning
Avgift
Grundavgift för lägenhet i flerbostadshus
665 kr/lägenhet och år
Grundavgift för verksamhet
769 kr/år


Hämtningsavgifter: Restavfall till förbränning

Hämtningsavgifter för restavfall till förbränning för flerbostadshus. Pris är inklusive moms.
Kärlstorlek
Hämtningsfrekvens
Avgift
Kärl 140 l*
Enligt fast hämtningsschema
80 kr/hämtning
Kärl 190 l
Enligt fast hämtningsschema
89 kr/hämtning
Kärl 370 l
Enligt fast hämtningsschema
116 kr/hämtning
Kärl 660 l
Enligt fast hämtningsschema
161 kr/hämtning

* Vi fasar ut 140-literskärlen för restavfall och erbjuder kostnadsfritt byte till 190-literskärl istället.

Hämtningsavgifter: Matavfall

Hämtningsavgift utifrån kärlstorleken och hämtningsfrekvensen
Kärlstorlek
Hämtningsfrekvens
Avgift inkl moms
80 l**
3 gånger/vecka
3 570 kr/år
80 l**2 gånger/vecka
2 380 kr/år
80 l**1 gång/vecka
1 231 kr/år
80 l**var 14:e dag
551 kr/år

120 l*

3 gånger/vecka

4 860 kr/år

120 l*

2 gånger/vecka

3 240 kr/år

120 l*
1 gång/vecka
1 620 kr/år
120 l*var 14:e dag
727 kr/år
140 l
3 gånger/vecka
4 695 kr/år
140 l
2 gånger/vecka3 130 kr/år
140 l1 gång/vecka1 621 kr/år
140 lvar 14:e dag727 kr/år
190 l
3 gånger/vecka5 632 kr/år
190 l2 gånger/vecka3 756 kr/år
190 l1 gång/vecka1 945 kr/år
190 lvar 14:e dag884 kr/år
370 l*
2 gånger/vecka7 844 kr/år
370 l*1 gång/vecka4 225 kr/år
370 l*var 14:e dag2 100 kr/år

* nya abonnemang tecknas inte.

** när 80-liters kärl behöver bytas ut kommer de att ersättas med 140 liters kärl. Vi anpassar antalet kärl och hämtningsintervall i samråd med kunden för att kostnaden inte ska öka.

Hämtningsavgifter: restavfall och matavfall i djupbehållare, eller bottentömmande behållare

Avgift för hämtning och behandling av restavfall till förbränning samt matavfall enligt fast hämtningsintervall
Behållarstorlek
Avgift inkl moms
4.1 - 5 m³
487 kr/hämtning
3,1 - 4 m³
452 kr/hämtning
2,1 - 3 m³
418 kr/hämtning
1,1 - 2 m³
385 kr/hämtning
0 - 1 m³
351 kr/hämtning
Innersäck för restavfall och byte av innersäcken
106 kr/hämtning
Matavfall enligt fast intervall inkl byte av innersäck 0,5 - 1,5 m³
330 kr/hämtning

 

Restavfall till förbränning - container:

Avgift för tömning av container och behandling av avfallet. Kunden får själv hålla containern.
Restavfall till förbränning
Hämtningsavgift
+ Behandlingsavgift
Enligt fast tömningsintervall
477 kr/tömning
1 564 kr/ton
Extra/beställd tömning
1 060 kr/tömning
1 564 kr/ton

 

Avgift för hämtning och behandling av avfall i lastväxlarflak

Hämtningsavgift och behandlingsavgift för avfall i lastväxlarflak
Tjänst
Avgift inkl moms
Budad hämtning/fast intervall
1 060 kr/gång
Behandlingsavgift restavall1 564 kr/ton


Hämtning: Farligt avfall

Hämtning av farligt avfall från hushåll i flerfamiljshus

Tjänst


Avgift inkl moms


Framkörningsavgift - fast intervall

ingår i grundavgiften

Framkörningsavgift - beställd hämtning

318 kr/gång

Hanteringsavgift - farligt avfall i låda*

ingår i grundavgiften

Hanteringsavgift - mellanstort farligt avfall**

90 kr/gång

Hanteringsavgift - stor och tung elektronik***

90 kr/styck

Behandlingsavgift

Ingår i grundavgiften

*Låda som tillhandahålls av Avfall Återvinning, max 15 kg/behållare, helst uppdelade efter avfallsslag

** Så stort att det inte får plats i den lådan för farligt avfall, max 50 kg

*** Vitvaror, TV m.m. (kräver två personer för hämtning)

Övriga avgifter, hushåll och företag

Avgifterna anges med moms.

Framkörningsavgift extra hämtning restavfall

Vid extra hämtning av restavfall tar vi ut en framkörningsavgift. Till det kommer avgiften för tömning av kärlet.

Tjänst

Avgift

Framkörningsavgift vid extra hämtning av restavfall.

Det tillkommer avgift för tömning av kärlet, 80 - 161 kronor/kärl beroende på hur stort kärlet är.

318 kr/tillfälle + tömningsavgiften

för kärlet

Kärlstorlek

Avgift

Total kostnad vid extratömning av ett kärl

Kärl 140 l*

80 kr/hämtning

398 kr/tillfälle och ett kärl

Kärl 190 l

89 kr/hämtning

407 kr/tillfälle och ett kärl

Kärl 370 l

116 kr/hämtning

434 kr/tillfälle och ett kärl

Kärl 660 l

161 kr/hämtning

479 kr/tillfälle och ett kärl

  • Vi fasar ut 140-literskärlen för restavfall kostnadsfritt i samband med ägarbyten och nya abonnemang.

Framkörningsavgift extra hämtning av matavfall

Vid extra hämtning av matavfall tar vi ut en framkörningsavgift. Till det kommer avgiften för tömning av kärlet. En tömningsavgift per kärl.

Tjänst

Avgift

Framkörningsavgift vid extra hämtning av matavfall.

318 kr/tillfälle

80 liters eller 140 liters kärl - extra hämtning

72 kr/tömning

Byte av kärl

Byte av kärl till en annan storlek, för slitage för yttre påverkan

Tjänst

Avgift inkl moms

Byte av kärl till annan storlek

254 kr/kärl

Byte av storlek i samband med ägarbyte (inom en månad)

0 kr

Byte av kärl på grund av kärlets ålder och normala slitage

0 kr

Byte av kärl på grund av yttre påverkan

657 - 3 159 kr/kärl beroende på kärlets storlek

Utökad service, lång dragväg och service:

Lång dragväg

Avståndet mellan sopkärlen och sopbilens uppställningsplats får inte vara längre än 5 meter vid villor och 10 meter vid flerbostadshus. Där sopkärlen töms av sidlastande bil ska sopkärlen stå inom räckhåll för sopbilen - 1,5 m från vägkanten.

Dragväg, backning och utökad service, avgift med moms.

Dragväg/backning

Avgift inkl moms

<10 meter (gäller enbart en och tvåfamiljshus)*

15 kr/kärl och hämtning

11 - 20 meter

30 kr/kärl och hämtning

21 - 30 meter

60 kr/kärl och hämtning

31 meter eller mer

150 kr/kärl och hämtning

*Om du är förhindrad att dra fram dina sopkärl på hämtdagen; det kan vara funktionsvariation, skada eller sjukdom kan vi hjälpa till att dra fram kärlen och ställa tillbaka dem efter tömning.

Läs mer om utökad service

Oförutsedda händelse kostar 795 kr/timme

Avgiften används om till exempel om vi måste vänta för att kunna hämta soporna, vi hjälper till vid städning av överfulla grovsoprum eller liknande.

Tilläggsavgift stora behållare

Tilläggsavgift för felsortering i bottentömmande behållare, container eller lastväxlarflak.

Tilläggsavgift felsortering

Avgift inkl moms

Felsorterade sopor* extra avgift per behållare

1 060 kr/behållare

*grava felsorteringar som farligt avfall, vanliga soppåsar eller restavfall i behållare för matavfall.

Stora och tunga sopor - grovsopor

Hämtning av stora och tunga grovsopor. Avgiften täcker hämtningskostnaden. Grundavgiften täcker behandlingskostnaden.

Avfallsmängd


Hämtningsavgift, inkl moms

Upp till 5 m³ per tillfälle, från grovsopsrum, fast intervall

413 kr/gång

Budad hämtning ej grovsopsrum, max 5 kollin*

100 kr/gång

Framkörningsavgift vid beställd hämtning, både med och utan soprum

318 kr

* Ett kolli är till exempel en möbel. Varje kolli får väga max 15 kg

Latrin

Avgfiter för latrin i tunna

Avgift


Kostnad, inkl moms

Lämna tunna på Gräfsåsen för behandling

250 kr/st

Köp ny latrintunna på Gräfsåsen

110 kr/st

Utkörning av ny tunna (avgift för tunna tillkommer)

500 kr/gång

Hämtning av full tunna (behandlingsavgift tillkommer)

500 kr/gång


Sidan uppdaterad 2023-09-29