Godkända avfallsentreprenörer

Här är alla entreprenörer som vi hittills godkänt för avfallshämtning. Du som är fastighetsägare till bostadshus eller privatperson kontaktar lämplig entreprenör för hämtning av ditt avfall.

Dessa entreprenörer uppfyller de regler och villkor som vi har för att ditt avfall ska kunna behandlas och transporteras enligt svensk lag.

Du hittar deras kontaktuppgifter under respektive kategori.

Listan uppdateras så fort en entreprenör blivit auktoriserad (godkänd).

Läs mer om du vill veta mer om vad auktorisation är, eller vill bli godkänd för avfallshämtning.

Förpackningar och returpapper från 2024-01-01

Denna tjänst kan fastighetsägare till flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter beställa.

Än så länge har vi inga godkända avfallsentreprenörer.

Bra att veta

  • När du beställer tjänsten tecknar du avtal direkt med entreprenören.
  • Tjänsten kan aldrig bli dyrare än vad som står i maxtaxan i den årliga avfallstaxan från och med 2024.
  • Har du redan avtal med ett företag som är auktoriserat här så kommer avtalet att fortsätta gälla.

Information om rabatt för flerbostadshus med full sortering finns här.

Tömning av fettavskiljare och sugbart latrin, från 2024-01-01

Denna tjänst kan fastighetsägare som har fettavskiljare beställa. Det kan också vara den som tillhandahåller latrintankar till toaletter utan vattenspolning t.ex. bajamajor och byggtoaletter.

  • Avloppsservice Godén och Byström AB, 063 - 10 90 00, e-post: info@avloppsservice.se
  • Reaxcer AB, 063 - 57 45 00, e-post: info@reaxcer.se

Bra att veta

  • När du beställer tjänsten tecknar du avtal direkt med entreprenören.
  • Tjänsten kan aldrig bli dyrare än vad som står i maxtaxan i den årliga avfallstaxan från och med 2024.
Sidan uppdaterad 2023-11-13