­Så här sorterar du på återvinnings­­centralen

Sortera soporna enligt intruktionerna nedan redan när du plockar ihop dem. Det underlättar ditt besök på återvinningscentralen och minskar köbildning.

Dela upp sopor med blandade material. Till exempel en dammsugare har ett metallrör, en plastslang och en motor med lång sladd.

Orienteringskarta återvinningscentralen i Odenskog

Orienteringskarta över återvinningscentralen i Odenskog
 1. Sorteringsramp
 2. Metall
 3. Wellpapp
 4. Plast
 5. Energiåtervinning - förbränning
 6. Trä
 7. Gips
 8. Keramik
 9. Mineralull och glas
 10. Impregnerat trä

 11. Ris och stammar
 12. Invasiva växter
 13. Jord
 14. Löv och gräs

16. Kyl och frys

17. Vitvaror

18. Kemikalier, matolja

19. Farligt avfall

20. Elektronik

21. Testkur

22. Pantmaskin

23. Matavfallspåsar, kompostpåsar, korgar och miljötrattar

24. Personalbyggnad

25. Återvinningsstation för förpackningar

Genomskinliga säckar

Lägger du sopor i säckar ska du sortera soporna i genomskinliga säckar. Då ser personalen på återvinningscentralen att du har sorterat rätt. Kommer du med svarta sopsäckar får du tömma innehållet i rätt container. Personalen hjälper dig med sorteringen om du är osäker.

Allt tar vi inte emot

Tänk på att allt går inte att lämna på Återvinningscentralerna. Den vanliga soppåsen under diskbänken slänger du i soptunnan hemma. Förpackningar och tidningar ska lämnas till en återvinningsstation som oftast finns i anslutning till våra återvinningscentraler.

Sortera dina sopor i dessa avfallsslag:

Stekpanna som symbol för metall, grå bakgrund

Metaller

Här slänger du saker som består av minst 70 % metall. Bord med metallunderrede, strykbrädor, bäddsoffor kan slängas här - men det bästa är om du skruvar isär materialen. Viss elektronik som till största delen består av metaller som exempelvis elelement, lysrörsarmaturer och köksfläktar ska slängas här (de tas omhand på ett miljömässigt sätt). Metallförpackningar som är för stora för återvinningsstationernas inkast, som exempelvis tomma färghinkar, kan du också slänga här.

Metallskrot har ett högt värde i återvinningsbranschen. Det säljer vi med en liten förtjänst.

Kartong som symbol för wellpapp

Wellpapp

Kartonger av wellpapp är en förpackning och hör egentligen inte hemma på en återvinningscentral. Men eftersom de oftast är för stora för att kastas på en återvinningsstation som pappersförpackning tar vi emot wellpapp på återvinningscentralerna i Odenskog och Brunflo.

Wellpappen återvinns till ny wellpapp.

 

Trasig kaffekopp som symbol för porslin och keramik

Keramik - och i Odenskog grus, asfalt, betong, sten, jord

På återvinnningscentraIen i Odenskog kan du sortera allt av keramiskt material som till exempel porslin, tegel, kakel och klinker.

Grus, asfalt, betong och sten ska också läggas i den här containern, men endast i Odenskog. Aska ska också läggas här. Grästorv kan läggas här eller tillsammans med Löv och gräs beroende på hur mycket jord det är. Kontakta personalen.

Tidigare la vi allt keramiskt material på soptippen men det vi får in från Odenskog krossar vi och använder som konstruktionsmaterial inom Gräfsåsens avfallsanläggning.

Trästaket som symbol för impregnerat trä

Impregnerat trä

ska sorteras för sig. Det innehåller giftiga ämnen som vi måste hantera på ett särskilt sätt.

Impregnerat trä skickas till förbränning i Sundsvalls värmeverk.

 


Planka som symbol för Trä

Trä

I containern för trä kan du slänga allt annat trä - även målat trä och träfiberplattor.

Träet krossas och blir bränsle i Jämtkrafts värmeverk i Lugnvik.


 

Hopknuten påse som symbol för restavfall

Restavfall till förbränning

På återvinningscentralen i Odenskog har vi en container för papper och textil. Stoppade möbler hör hemma här, men inte tidningar och kontorspapper.

Benrester från slakt ska grävas ner på jaktmarken, men kan slängas i containern för förbränning.

Sopor till förbränning krossas på vår avfallsanläggning och transporteras med långtradare till Sundsvall där det används som bränsle i värmeverket.

På återvinningscentralerna i Lit och Brunflo läggs papper och textil tillsammans med plast som inte är förpackningar.

Plaststol som symbol för plast, lila bakgrund

Plast till återvinning, ej förpackningar

På återvinningscentralen i Odenskog sorterar vi ut plast trots att de inte är förpackningar. Även stora och skrymmande plastförpackningar som hinkar och dunkar av plast samt stora frigolitförpackningar kan du slänga här (de är också för stora för återvinningsstationerna). Men inga andra förpackningar får hamna här.

På återvinningscentralerna i Lit och Brunflo läggs plasten som inte är förpackningar tillsammans med papper och textil.

Trasig gipsskiva på blå bakgrund

Gips

Här lägger du ren gips utan reglar i trä eller metall. Tapetbeklädda gipsskivor går däremot bra.

Under 2020 kunde vi skicka en tredjedel av det insamlade gipset till återvinning. Resten lägger vi på en särskild deponi för att det inte ska blandas med annat material.


Pil som pekar ner i en grop, symbolen för ej återvinningsbart

Isolering, Glas, Fönster i båge - Odenskog

På återvinningscentralen i Odenskog ska du lägga glas och mineralull i samma container. Hit ska både den trasiga tillbringaren av glas, speglar och fönster - fönsterbågen får följa med men inga fönsterkarmar. Även mineralull ska slängas här. Glasflaskor och burkar hör inte hemma här - de ska till en återvinningsstation.


Två symboler, överst en gren, nedanför grässtrån.

Trädgårds­avfall

Sortera trädgårdsavfallet i Stammar, grenar, kvistar för sig och löv, gräs, häck-klipp för sig. Packa gärna det fina materialet i säckar men töm säckarna på återvinningscentralen (trädgårdsavfall får inte läggas i kompostkärlet hemma). Vi kan även ta emot timmerstockar. Jord ska till Odenskog och läggas i containern för keramik.

Prova gärna att ta hand om trädgårdsavfallet själv. Då får du behålla näringen trädgården.

Trädgårdsavfallet komposterar vi tillsammans med matavfall på Gräfsåsens avfallsanläggning. Det grova materialet krossar vi först. Komposten blir jord inom ett år - jord som vi använder att täcka den gamla soptippen med.
Taggigt blad som symbol för invasiva arter

Invasiva växtarter packas i genomskinliga säckar

Packa de invasiva växtarterna i säck, och stäng till. Du kan hälla på lite vatten så ruttnar växterna.

Vi tar emot säckarna på återvinningscentralen i Odenskog, i Lit och i Brunflo. Kontakta personalen för att få hjälp att sortera det rätt. Se naturvårdsverkets film om bekämpning av invasiva arter.


Rött utropstecken i vit triangel på röd bakgrund som symbol för farligt avfall

Farligt avfall

Hit hör allt som innehåller ämnen som är skadliga för människors hälsa och miljön: alla slags kemikalier som färg, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel, motorolja och oljefilter.

Brandvarnare, brandsläckare och mindre gasolflaskor hör också till farligt avfall som du får lämna på en återvinningscentral.

Ullfiltar från 50-60-talet som är behandlade med malmedel är farligt avfall och ska till återvinningscentralen.

Kontakta personalen om du vill lämna farligt avfall som:

 • du inte vet vad det är
 • inte är vanliga kemikalier som brukar finnas i ett hem eller används för att underhålla ett hem
 • är explosivt, det ska inte alls till återvinningscentralen - kontakta polisen istället.
Stick-kontakt som symbol för elavfall

Elavfall

Allt som låter, lyser eller rör sig är elavfall. Ljuskällor som glödlampor, lågenergilampor och lysrör, batterier; både småbatterier och stora bilbatterier samt elektronik - allt med sladd eller batteri. I Odenskog har vi en särskild plats för skärmar till tv och dator. Men i Lit och Brunflo ställer du dem i småelektroniken.


Pantburkar och flaskor

Flaskor och burkar med pant kan pantas i pantamera-automaten på återvinningscentralen i Odenskog.

Där kan du panta säckvis på bara  några minuter och du kan välja att ta ut din pant på ditt paypal-konto, eller via ClearOn betalcheckar, som man kan handla för i de allra flesta livsmedelsaffärer. Men du kan också skänka panten till Hej främling, Min stora dag eller Sjöräddningssällskapet.

Du kommer åt pantmaskinen när återvinningscentralen är öppen.

Sortera varje-dag-sopor också

Sopor som uppstår varje dag ska precis som grovsoporna sorteras. I sopsorteringsguiden får du veta hur.

Bildäck tar vi inte emot

När du köper nya däck lämnar du dina gamla till däckverkstan. Däck tar vi inte emot på återvinningscentralerna. De däck som ändå slängs i våra containrar måste vi fiska upp igen och de medför riskabla arbetsmoment och extra kostnader för oss. Fälgar tar vi däremot emot som Metaller.

Skrotbilar ska till bilskroten

Måste du skrota gamla trotjänaren eller har du gamla bildelar? Vänd dig till en bilskrot som skrotar på ett miljömässigt riktigt sätt. Om du kan sortera bildelarna utifrån material och de inte innehåller olja eller andra vätskor tar våra återvinningscentraler emot det.

Sidan uppdaterad 2023-08-17