Aktuellt inom avfall och återvinning

Här hittar du aktuell information och aktuella kampanjer som rör avfall och återvinning.

Aktuellt just nu

Sophämtning vintertid

Två sopkärl för restavfall och matavfall och texter om att locken är avsopade, kärlen står med en halvmeters mellanrum och det är skottat både framför och bakom kärlen och de står en bit framför häcken

Släng inte dina kläder

Poster för kampanjen Europa minskar avfallet

Du vet väl om att för att producera ett par jeans går det åt många 1000 liter vatten? Kläderna produceras ofta i länder där vatten är en bristvara. Så du släng inte dina kläder för att låta dem brinna upp!

Avfall VA har gjort en kartläggning av vilka möjligheter det finns att återbruka och återvinna kläder i Östersund. Läs rapporten här. Pdf, 586.9 kB. Det kan mycket väl finnas fler ställen som borde ha varit med i rapporten - hör gärna av er via Kundcenter.

Kretskortet - en obemannad återvinningscentral

I höst kan du besöka återvinningscentralen i Lit under samma tider som återvinningscentralen i Odenskog är öppen om du har ett Kretskort.

Läs mer om vårt kretskort och den obemannade återvinningscentralen.

Gul vägg med stora skyltar för information om farligt avfall. På golvet står stora blå behållare för farligt avfall

Mobil återvinningscentral i kvarteret eller i byn

Vi fortsätter arbetet för att göra det lätt att göra rätt med avfall. Därför håller vi på att utforma ett system för en mobil återvinningscentral som kommer att öka tillgängligheten och minska avståndet till att återvinna stort och tungt avfall.

Läs mer om planerna på mobil återvinningscentral.

Trädgårdsavfallet kan berika dina odlingar och rabatter

Gör jord av gräsklipp, löv, kvistar och grenar från din egen trädgård.

Här får du tips på hur trädgårdsavfallet kan bli till nytta i din trädgård

Gräs och vissna prästkragar

Vad händer med insamlad plast?

Vi sorterar ut plast som pulkor och plastmöbler för sig på återvinningscentralen i Odenskog. Vi skickar iväg den till entreprenör för sortering och återvinning.

Läs mer om plaståtervinning.

Plaststol som symbol för plast, lila bakgrund

Kretsloppspark för att minska avfallet

Kretsloppspark är ett ställe där det du inte längre vill ha kan få ett nytt liv och bli återanvänt, återvunnet eller i sista hand faktiskt bli ett avfall.
Vid en Kretsloppspark kommer det också att finnas en återvinningscentral och det behöver vi för den i Odenskog är för liten.

Läs mer om arbetet för en Kretsloppspark.

Schematisk bild med olikfärgade ytor inom en oval. Ytorna har text med: Försäljning i stadskärnan, etableringsyta för partners, pedagogisk park, återbrukscentrum, materialåtervinning, logistik och parkering

Vi byter symbol och namn på avfallet

Det finns symboler och namn på avfallsslag som alla kommuner i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island kan använda sig av. Det är många som har börjat använda dem, och nu gör Östersunds kommun det också.

Se symbolerna och namnen och lär dig mer om sortering

Vit ihopknuten soppåse på svart bakgrund. Text restavfall

Nya lokala regler för hantering av avfall är beslutade

I de lokala förskrifterna för avfall finns reglerna för hur du som kund ska lämna avfall till kommunen. Det är nya föreskrifter som gäller från 2022-12-20.

Läs de nya föreskrifterna. Pdf, 472.8 kB.

Ge och ta ur biståndskuren på lördagar och söndagar

Vi provar "ge och ta" ur biståndskuren på lördagar och söndagar för biståndsorganisationerna kan inte tömma kuren under helgen.

Läs mer om hur det ska gå till under återbruk.

Ett ljusgrönt skjul med öppen framsida. I skjulet finns det möbler och leksaker på golv och vägghyllor.

Vad händer med den insamlade plasten?

Symbol för hårdplast, en trädgårdsstol

Fortsätt att sortera ut plasten. Bara då är det möjligt att återvinna den. Om plasten är inblandad i restavfallet som går direkt till förbränning så kommer plasten inte att återvinnas alls. Det sker utveckling som leder till bättre sortering och därmed ökad återvinning av plasten.

Så vad händer med plasten?

På återvinningscentralen i Odenskog samlar vi in plast för sig. Det är till exempel pulkor och plastmöbler, alltså inte förpackningar. Plasten går vidare till en entreprenör som sorterar upp den för att den ska återvinnas. Tyvärr är det inte så stor andel som kan återvinnas. Men kommunen för dialog med flera aktörer för att få till en bättre återvinning av plasten.

Det är svårt att sortera upp plasten och en anledning är att det finns så många olika sorter. En del plaster går inte heller att återvinna. Men det pågår flera initiativ och teknikutvecklingen går framåt för att förbättra sortering och återvinning.

Brödpåsar och andra plastförpackningar måste sorteras ut

Förpackningarna* ska lämnas till återvinningsstationens container. Det kravet har gällt sedan mitten av 90-talet. Andelen plastförpackningar som återvinns är högre än för övrig plast. Återvinningen är fortfarande ganska låg, cirka 30%. Men en stor förändring förväntas då plastindustrin gör en stor satsning på en ny sorteringsanläggning där Sveriges alla plastförpackningar ska kunna sorteras

*Förpackningar är det som innehåller det du ville köpa, som brödpåsar, ketchupflaskor, lådor med skruv.

Sophämtning vintertid

Två sopkärl för restavfall och matavfall och texter om att locken är avsopade, kärlen står med en halvmeters mellanrum och det är skottat både framför och bakom kärlen och de står en bit framför häcken

Det är många rätt på bilden ovanför!

  • Det är skottat både framför och bakom sopkärlen så att de går att lyfta sopbilens robotarm. De här sopkärlen töms med en sidlastare och har därför locköppningen vänd ut mot vägen. Om sopkärlen töms med en baklastande bil och personalen ska dra dem till bilen, då är det också viktigt att det är en skottad väg mellan sopkärlen och bilen. Du vet säkert hur tungt det är att dra dina sopkärl i snön! Vår personal drar flera hundra varje dag.
  • Locken är avsopade. Det snöade hela dagen när bilden togs, så det blev ju ny snö på locken, men nattens två decimeter var i alla fall bortsopade.
  • Sopkärlen står en bit ifrån varann. På så sätt får sopbilens robotarm tag i ett kärl i taget.

Om det är halt, då måste det sandas också, så att sopbilen kan stanna och starta vid dina sopkärl och om personal ska hämta sopkärlet ska de inte behöva halka.

Soppåsar och matavfallspåsar fryser fast i sopkärlet

Tips för att undvika att påsarna fryser fast i sopkärlen är

  • att skaka på matavfallskärlet ibland
  • att lägga äggkartonger av papper i botten av kärlet
  • att inte lägga blöta påsar i soptunnan på vintern. Ställ ut påsarna i förväg om du har möjlighet, så att de fryser ihop innan du lägger dem i soptunnan. Eller låt det blöta rinna av innan du stoppar matavfallet i påsen.
  • att du kan lägga hushållspapper och servetter i matavfallspåsen. Ja, inte det papper du har använt för att torka av motorolja eller annat farligt med, men snorpapper och papper för matrester.

Det är ditt ansvar som kund att soppåsarna ligger löst i sopkärlet.

Lycka till!

Återvinningscentral i kvarteret eller i byn - mobil återvinningscentral

Vi fortsätter arbetet för att göra det lätt att göra rätt med avfall. Därför håller vi på att utforma ett system för en mobil återvinningscentral som kommer att öka tillgängligheten och minska avståndet till att återvinna stort och tungt avfall.

Än så länge är det inte klart var den mobila återvinningscentralen ska ställas upp, hur länge den ska finnas på plats, när den ska komma eller om vi kan ta emot allt grovavfall och farligt avfall. Men vi vet att vi vill öka servicen till våra kunder genom att göra det lättare att återvinna och helst återanvända saker som de själva inte längre vill ha.

Den mobila återvinningscentralen kan ställas upp i ett samhälle, en by eller inne i stan där det blir en bra plats dit boende kan ta sitt grovavfall.

Miljönär – bli rik på att minska avfallet

En tjej som sitter på en stol bland kläder och saker som hon lagat, lånat och handlat på second hand. Det är bra för plånboken och bra för miljön. 

Det är bra för plånboken och bra för miljön att laga, låna och återanvända. Avfallet minskar när sakerna används längre och vi därmed använder resurserna bättre.

Köp secondhand i första hand

I Östersunds kommun finns det en mängd lokala butiker och verksamheter där du kan handla miljösmart genom att handla second hand, reparera något du redan har eller låna något. Alla som är miljönärmärkta finns på miljönär.se.

Tipsa oss gärna om fler verksamheter, din egen, eller någon annans, genom att kontakta kundcenter.

Rensa som en miljönär

Att laga det som går att laga och förlänga livstiden handlar om att visa respekt för dina grejer och för vad det faktiskt kostat på miljön att producera dem, även efter din tid med dem!

Är det dags att rensa? Ladda ner miljönär-metoden Pdf, 1.8 MB..

Sidan uppdaterad 2023-01-12