Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Föräldramöten höst- och vårtermin.
Utvecklingssamtal en gång per år eller vid behov.
Föräldraråd ca en gång per termin.
Familjefika, vårdnadshavarna inbjuds att fika med sitt/sina barn.
Våravslutning, tillsammans med barn och familjer.
Höstbasar, försäljning av grönsaker som barnen odlat på kolonilotten.
Luciafirande ute på eftermiddagen med fika.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-06-28