Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Föräldramöten höst- och vårtermin.
Utvecklingssamtal en gång per år eller vid behov.
Föräldraråd ca en gång per termin.
Familjefika, vårdnadshavarna inbjuds att fika med sitt/sina barn.
Våravslutning, tillsammans med barn och familjer.
Höstbasar, försäljning av grönsaker som barnen odlat på kolonilotten.
Luciafirande ute på eftermiddagen med fika.

Sidan uppdaterad 2017-06-28