Skolbygget: Odensalaskolan

Nu är bygget av Odensalaskolan klart. Här finns plats för cirka 750 elever från förskoleklass till årskurs 9, både för grundskola och anpassad grundskola. Vi har skapat en enhetlig skola med lugn färgsättning och en stor och inspirerande skolgård.

Flygbild över Odensalaskolan. Man ser fotbollsplan, lekplats, asfaltsytor och parkeringar. Runt omkring syns skog och gröna fält.

Välkommen till Odensalaskolan!

Från och med skolstarten höstterminen 2022 står Odensalaskolan redo att ta emot elever och personal. Grundsärskolans fritids öppnade vecka 33 och från skolstarten i slutet vecka 34 stod de nya byggnaderna klara att ta emot elever i grundsärskolan och grundskolans årskurser 7–9.

Inomhus

Den gamla Storsjöskolan, inklusive idrottshallen, har byggts om och utökats med en ny, större skolbyggnad samt en extra idrottshall.

Den nya skoldelen smälter fint ihop med den äldre byggnaden. Inomhusmiljön i hela skolan är ljus och inbjudande med en dämpad ljudnivå.

I Odensalaskolan finns:

  • Klassrum för årskurs F-9 för grundskola och anpassad grundskola.
  • Lokaler för fritidsverksamhet.
  • Hörsal och samlingslokaler.
  • Nav och bibliotek.
  • Arbetsrum och omklädningsrum för personal.
  • Idrottshallar och omklädningsrum för både skol- och fritidsverksamhet.

Skolan har uppdaterats till en enhetlig helhet med samma färgsättning och materialval.

Utvändigt på de befintliga byggnaderna har vi bytt fönster, lagt nytt tätskikt på taket och bytt fasadpanel.

Större skolgård med nya ytor för lek

Skolgården har fått nya lekomården med bland annat klätterställningar, gungor, sandlådor, skateramper, cykelbana, bollplaner, bordtennisbord, karusell och en aktivitetsslinga. Det finns även en multiarena för olika typer av bollspel. Pergolor och vindskydd med bänkar och bord finns för en lugnare rast eller utomhusundervisning. Nya kullar och befintliga uppvuxna träd och buskar skapar en trevlig omgivning på skolgården.

Förbättrad trafiksituation runt skolan

Cykel- och gångvägar har prioriterats och byggts för att göra skolan mer tillgänglig. Cykelställ är placerade runt om hela skolan, både med och utan tak.

Två hämta/lämnazoner finns för att säkerställa att eleverna kan lämnas och hämtas vid Odensalaskolan på ett tryggt sätt.

Hela området kring Odensalaskolan har genomgått en omfattande förbättring.

Så här blev det

Här kan du ta del av film och bilder från det färdiga resultatet:

Aktuellt just nu

Tidplan slutskede av byggprojekt

Tidslinje odensalaskolan: Mars-april: byggproduktion. April- mitten av maj:städning. Mitten av maj-juni: besiktning. Juni-mitten av augusti: markarbeten.

Trafiken vid skolan Höstterminen 2023

Vi färdigställer skolgården och nya Hämta/Lämnazonen vid Lillsjövägen under starten av höstterminen. Var uppmärksam på skyltning och var beredd på att förändringar kan ske. Se kartan längre ned på sidan.

Hämta och lämna

  • Längs med Idrottsvägen med infart närmast skolan finns en hämta/lämnazon för anpassad grundskola samt reserverade parkeringar anpassade för taxibilar.
  • Tillfällig hämta/lämnazon för grundskolan f-9 anläggs vid ÖP-Hallen mot konstgräsplan, infart via Idrottsvägen.

Vi uppmanar föräldrar att undvika lämna sina skolelever med bil! Detta då vi fortsatt har en byggarbetsplats inom området och saknar färdiga lösningar för trafiken. Vi önskar så lite trafik som möjligt

Du som cyklar eller går

  • Gång och cykelväg är öppna och får nyttjas för att komma till skolan.
  • Du kan ställa din cykel i de cykelställ som placerats ut omkring skolan.

Informationsbrev

Klicka på kartan nedan så förstoras den

Sidan uppdaterad 2023-09-07