Skolbygget: Marieby skola

Marieby skola får nya större lokaler och blir F-6-skola.

Nu får Marieby skola nya större lokaler. Det sker med hjälp av en paviljongbyggnad och en mindre omdisponering av befintliga skolytor. Samtidigt genomförs även en del ljud- och ljusåtgärder och vissa ytskikt fräschas upp. Vi ser också över trafiksituationen för både varumottagning och hämta-lämna.

Den nygamla skolan ska vara klar för inflyttning i samband med skolstarten i augusti 2022.

Elever och lärare på Marieby skola har länge varit trångbodda. Det saknas bland annat personalutrymmen och grupprum och det har även varit trångt i kapprum och entréer.

Skolan är också den enda i kommunen som ännu inte gått över till att bli en F-6-skola, det vill säga en skola från förskoleklass upp till årskurs 6. I dagsläget går eleverna upp till årskurs 5, men från och med läsåret 2022/2023 kan eleverna alltså gå kvar till och med årskurs 6. Detta tack vare de nya, utökade lokalerna.

Förslag om permanent tillbyggnad utreds

Paviljongbyggnaden är en del av en kortsiktig lösning. Just nu utreds också möjligheterna att göra en permanent om- och tillbyggnad av skolan. Planen är att bygga ihop förskolan med skolfastigheten och därigenom skapa gemensamma utrymmen för bland annat kök, matsal, bibliotek och personalutrymmen. Utredningen ska vara klar under hösten 2022 och därefter ska beslut fattas om och när ett nybygge ska startas.

Sidan uppdaterad 2022-09-14