Skolbygget: Lugnviksskolan - Sjöängen

Efter två års renovering är nu är bygget av Lugnviksskolan och Sjöängens förskola klart.

Skiss över exteriör på Lugnviksskolan

Skiss över hur nya Lugnviksskolan ser ut efter ombyggnationen.

Lugnviksskolan har nu plats för cirka 600 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi har skapat en ny skola med inspirerande miljöer, både inomhus och utomhus.

Inomhus

Inomhusmiljön är ljus och inbjudande. Arbetet har inneburit en total omvandling av skolan. De gamla byggnaderna, med undantag av idrottshallen, har genomgått ombyggnation, dessutom har skolan utökats med ett nytt våningsplan. Våningsplanen kan nås från flera ställen, främst via en imponerande gradäng med en bred trappa.

Här finns:

  • Klassrum för årskurs F-9.
  • Praktiska salar.
  • Klassrum för årskurs 7-9 finns på plan 2.
  • Elevhälsa och NO-salar finns på plan 2.
  • Ny konst som skapar en inspirerande miljö installeras under hösten.
  • Stol hörsal.
  • Bibliotek.
  • Idrottshall och omklädningsrum för både skol- och fritidsverksamhet.
  • Matsal med tillhörande kök där maten tillagas.

Skolgård med uppdaterade ytor för lek

Skolgården har fått nya inspirerande lekområden som inbjuder till fysisk aktivitet, men det finns också utrymme för lugnare rastaktiviteter.

Gång- och cykelvägar

För att göra skolan mer tillgänglig har vi prioriterat och byggt cykel- och gångvägar. Cykelställ finns placerade runt om hela skolan, både med och utan tak.

Sjöängens förskola

Här finns plats för cirka 120 barn. Vi har skapat en ny, modern förskola som inbjuder till lärande i en kreativ miljö.

Inomhus har förskolan genomgått en total ombyggnation för att uppfylla de krav som ställs på en ny förskola idag. Färgsättningen går i milda, ljusa gråtoner med inslag av trä, för att sätta leksaker och lekmaterial i fokus. Här finns möjlighet att bedriva varierad pedagogik i olika aktivitetsrum och ateljéer.

Utemiljö med ytor för lek

Utemiljön har fått nya inspirerande lekområden som inbjuder till fysisk aktivitet. Det finns sandlådor med pergolor, rutschkana, gungor, ytor att cykla på och en härlig klätterställning. Om du tittar noggrant kan du också se att barnen på förskolan har fått några små trähöns att ta hand om. (bilder kommer)

Förbättrad trafiksituation runt skolorna

Hämta/lämnazoner finns för att säkerställa att eleverna kan lämnas och hämtas vid förskolan på ett tryggt sätt. Dessutom har en ny trafiklösning för fordonstransporter anordnats till förskolan, med infart från Stenhuggargränd och utfart via Pumpmakargränd.

Den stora parkeringen vid centrum har strukturerats upp och fördelats mellan de olika verksamheterna samt utrustats med en särskild zon för hämta/lämna.

Sidan uppdaterad 2023-08-25