Lärarpriset

Bildmontage, skolelev med lärare i undervisning och barn i lek med personal i förskola

Östersunds kommuns lärarpris riktar sig till lärare och arbetslag inom Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden.

Syftet med priset är att uppmärksamma bra lärare som genom gedigen yrkesskicklighet och kreativitet i sitt pedagogiska arbete medverkat till att förbättra elevers resultat för att nå målen.

Priset består av ett arbetslagspris och ett pris till enskild lärare vid Östersunds kommun. Prissumman är 30 000 kronor för arbetslag och 10 000 kronor för enskild lärare. Priset betalar ut till förskola/skola som ska använda prissumman som kompetensutveckling till pristagarna.

Pristagare utses årligen, beslutas och delas ut av Barn- och utbildningsnämnden under maj månads sammanträde.

Pristagare 2019

  • Sandra Göransson, Parkskolan
  • Östbergsskolans studiegård

Kriterier

Bidra till förskolans/skolans utveckling.

Kriterier skola

  • Väcka nyfikenhet och engagera
  • Skapa ett tryggt klimat för lärande
  • Utmana och ge självförtroende
  • Får skolan att utvecklas

Kriterier förskola

  • Utmana och stimulera barns utveckling och lärande
  • Interagera, vara närvarande med barnen
  • Barnens inflytande i utbildningen
  • Bemötande av samarbete med föräldrar

Prisnominering

Nomineringen sker av rektorer i dialog med verksamhetschef vid kvalitetsuppföljningar. Verksamhetschef nominerar pristagare till Barn- och utbildningsnämnden under vårterminen.

Fotnot: Beslut om att inrätta Lärarpriset togs i Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-13, § 50 Dnr 1136-2016. Barn- och utbildningsnämnden tog beslut om nya riktlinjer för Lärarpriset 2021-01-27 Dnr 00314-2020.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-14