Interkommunal ersättning

Interkommunal ersättning är en ersättning som Östersunds kommun kan betala ut till en enskild verksamhet eller kommun om ett barn som är folkbokförd i vår kommun väljer att gå förskola, fritidshem eller skola i en annan kommun. Rätten till interkommunal ersättning regleras i skollagen och gäller i både offentlig och privat verksamhet.

Nivån för Östersunds kommun interkommunala ersättning bygger på skolpengen och är baserad på principen ”Bidrag på lika villkor”.

Fritidshem

Fritidshem årskurs F-3: 27 790 kr/år (föräldraavgift avdragen)

Fritidshem årskurs 4-6: 25 953 kr/år (föräldraavgift avdragen)

Fritidshem för särskoleelev 6-12 år: 122 309 kr/år (föräldraavgift avdragen)

I samtliga belopp för fritidshem ingår administration med 3 procent.

Förskola

Förskola 0-2 år: 142 272 kr/år (föräldraavgift avdragen)
Förskola 3-5 år: 131 238 kr/år (föräldraavgift avdragen)

I samtliga belopp för förskola ingår administration med 3 procent.

Grundskola

Årskurs F-3: 88 677 kr/år
Årskurs 4-6: 90 663 kr/år
Årskurs 7-9: 97 754 kr/år

(Exklusive eventuella kostnader för barn i behov av särskilt stöd eller modersmålsundervisning)

I samtliga belopp för grundskola ingår administration med 3 procent.

Grundsärskola (inklusive fritidshem och LSS)

Årskurs 1-10, nivå 1: 405 251 kr/år
Årskurs 1-10, nivå 2: 570 152 kr/år
Årskurs 1-10, nivå 3: 730 378 kr/år

Fritidshem: 122 309 kr/år (föräldraavgift avdragen)
Tillsyn över 12 års enligt LSS: 181 191 kr/år

Vid individuella lösningar som kräver extraordinära insatser kan särskild överenskommelse göras.

Gymnasium

Information om interkommunal ersättning för gymnasiet finns på Jämtlands Gymnasieförbunds webbsida:

IKE och bidrag (Jämtlands Gymnasieförbund)

Sidan uppdaterad 2023-09-22