Interkommunal ersättning

Interkommunal ersättning är en ersättning som Östersunds kommun kan betala ut till en enskild verksamhet eller kommun om ett barn som är folkbokförd i vår kommun väljer att gå förskola, fritidshem eller skola i en annan kommun. Rätten till interkommunal ersättning regleras i skollagen och gäller i offentlig som privat verksamhet.

Nivån för Östersunds kommun interkommunala ersättning bygger på skolpengen för 2018 och är baserad på principen ”Bidrag på lika villkor”.

Fritidshem

Fritidshem Årskurs F-3 28921 kr/år (föräldraavgift avdragen)

Förskola

Förskola 0-2 år 127853 kr/år (föräldraavgift avdragen)
Förskola 3-5 år 118260 kr/år (föräldraavgift avdragen)

Grundskola

Årskurs F-3 74784 kr/år
Årskurs 4-5 80088 kr/år
Årskurs 6 82121 kr/år
Årskurs 7-9 86390 kr/år

(Exklusive eventuella kostnader för barn i behov av särskilt stöd eller modersmålsundervisning)

Grundsärskola (inklusive fritidshem och LSS)

Årskurs 1-10, nivå 1 365617 kr/år
Årskurs 1-10, nivå 2 514391 kr/år
Årskurs 1-10, nivå 3 658947 kr/år
Fritidshem 98211 kr/år
Tillsyn över 12 års enligt LSS 126682 kr/år

Vid individuella lösningar som kräver extraordinära insatser kan särskild överenskommelse göras.

Sidan uppdaterad 2018-06-04