Lovskola sommaren 2018

Östersunds kommun har som mål att alla elever ska gå ut årskurs 9
och vara behöriga att söka ett nationellt program på gymnasiet. Vår
erfarenhet är att lovskola är ett bra sätt för eleverna att få extra hjälp, tid och möjlighet att nå målen.

Under sommarlovet ansvarar Barn- och utbildningsförvaltningen för lovskola till elever i årskurs 8 som riskerar att inte klara målen samt till elever som gått ut årskurs 9 och inte blivit behöriga till gymnasiet.

Lovskolan sker under veckorna 25 och 26 (18-21 juni och 25-29 juni).
Undervisningstiden är mellan 9.00-14.30 och du får lunch på skolan.
Det kostar inget att gå Lovskolan.
Lokal meddelas senare.

Vad innebär lovskola för dig som elev?

Om du har missat viktiga moment, eller känner att du har svårt att nå målen (minst betyget E) i något ämne, kan lovskola vara något för dig.
När du anmäler dig kan du välja ett eller två ämnen och läsa dem koncentrerat på lovskolan.
Undervisningen sker i små grupper, så din lärare kan lägga mer tid på just dig och anpassa undervisningen individuellt för dig.
Efter lovskolan finns möjlighet att få ditt betyg ändrat till betyget E om du uppfyller kunskapskraven för detta.

Så här anmäler du dig

Du anmäler dig till lovskolan på denna blankettPDF.
Ofullständig ansökan återsänds.

Ansökan som ska vara oss tillhanda senast 2 maj skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen, 831 82 Östersund.
Märk kuvertet med LOVSKOLA SOMMAREN 2018.

Undrar du över något om lovskolan?

Tala med din handledare eller den lärare du har i de ämnen du vill läsa i lovskolan.
Du/ni kan också kontakta:
Gunilla Nolervik, Barn- och utbildningsförvaltningen
073-270 24 01
E-post

Sidan uppdaterad 2018-03-05