Plan för kultur i kommunens förskolor

Plan för kultur i förskolan gäller från och med augusti 2015. Planens tillkomst är utifrån vad som skrivs om barns rätt till kultur i läroplanen för förskolan och i Barnkonventionen.

- Med planen vill vi säkerställa att de kulturella värdena, konstnärliga uttrycksformer och de estetiska lärprocesserna är en del av förskolans vardag. Genom vårt fina samarbete med Riksteatern Jämtland/Härjedalen och Länsteaterföreningen har den här satsningen blivit möjliggjord, säger kultursamordnaren Anna Åberg.

Så här ser upplägget ut

Två tillfällen per år erbjuds workshops, inspiration och samtal till kulturombuden/annan lämplig pedagog på förskolan. Detta organiseras av kultursamordnare och förskolechefskulturgrupp.

Respektive förskolechef säkerställer att det finns pedagogiskt forum efter workshop, så att kunskap och idéer sprids till övriga på förskolan.

Alla fyraåringar får det år de fyller fyra år uppleva scenkonst. Detta organiseras av kultur­samordnare i samverkan med scenkonstkonsulent för Riksteatern Jämtland/Härjedalen, Regionförbundet och Scenkonst Östersund.

Plan för kultur i förskolanPDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-03-21