Kultur i skolan - Skapande skola

Barn och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken. Detta regleras i bland annat
läroplanerna för både förskola och grundskola samt i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barn och ungas rätt till kultur är en angelägenhet på flera plan. Att få ta del av konst och kultur och att uttrycka sig i konstnärlig form gäller varje barn oavsett kön, språk, religion, nationellt eller etiskt ursprung, ekonomisk situation, funktionshinder eller bostadsort.

Målet för Skapande skola satsningen är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete. Satsningen är ett komplement till skolans egna insatser för att uppfylla det kulturuppdrag som läroplanen och andra styrdokument föreskriver.

Aktiviteter för alla elever från förskoleklass till årskurs 9

Östersunds kommun har sedan start ansökt och beviljats medel från Kulturrådet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterför Skapande skola aktiviteter. Från och med läsåret 2013/2014 får alla elever, från förskoleklass till åk 9 på olika sätta möta kultur. Aktiviteterna säkerställer kvalitet, likvärdighet, tillgänglighet och en jämn fördelning av kulturupplevelser för eleverna.

Kulturrådets riktlinjer, integration, mångfald, jämlikhet, jämställdhet, demokrati med särskild inriktning mot alla människors lika värde samt kulturarv och hållbar utveckling, är gällande för samtliga aktiviteter.

Centralt organiserade aktiviteter läsåret 2017/2018

Skolbiovecka

för åk 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 9 vecka 39.

Alla åldrar

Öga mot öga, Jamtli
Vandringsutställningen är framtagen som ett samarbete mellan Nationalmuseum och Folkets Hus och parker.
Den visas på Jamtli 29 oktober 2017 – 22 april 2018.

Förskoleklass

Aktivitet
Scenkonst: Kristaller, Estrad Norr.

När?
Skolturnè fr o m 13 oktober - 1 december.

Koppling Lgr 11
Svenska, musik, bild
Samarbete, kommunikation

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
”Skattjakt i arkiven”, Arkivet.

Aktivitet
MRF – filmfestival för mänskliga rättigheter. Vecka 47.

Årskurs 1

Aktivitet
Scenkonst: Kristaller, Estrad Norr.

När?
Skolturnè fr o m 13 oktober - 1 december.

Koppling Lgr 11
Svenska, musik, bild
Samarbete, kommunikation

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
Introduktionsbesök, Biblioteket.

Årskurs 2

Aktivitet
Scenkonst: Kristaller, Estrad Norr.

När?
Skolturnè fr o m 13 oktober - 1 december.

Koppling Lgr 11
Svenska, musik, bild
Samarbete, kommunikation

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
”Tvåornas kör”, Kulturskolan.
"Vi hittade en dagbok”, Arkivet.

Årskurs 3

Aktivitet
Konst: Träskulptur. Anders Sunesson.

Koppling Lgr 11
Bild, svenska, slöjd, samarbete, finmotorik, gestaltning, koncentration, delaktighet, mod.

Årskurs 4

Aktivitet
Jonglera med ord: Kreativt skrivande. Theres K Agdler.

Koppling Lgr 11
Svenska, bild, koncentration, mod

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
"Vi hittade en dagbok”, Arkivet.
Stora sökuppdraget, Biblioteket.

Årskurs 5

Aktivitet
Jonglera med ord: Kreativt skrivande. Theres K Agdler.

Koppling Lgr 11
Svenska, bild, koncentration, mod

Årskurs 6

Aktivitet
Armfeldts karoliner: Ett skolprojekt om konflikt, tolerans svåra val och hemlängtan. Jamtli.

När?
Januari-mars 2018.

Koppling Lgr 11
Normer och värden. Historia, Samhällskunskap.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
Berättelser ur arkiven, Arkivet.

Årskurs 7

Aktivitet
Kreativ fotografi – bygg en lådkamera. Sara Norling.

Koppling Lgr 11
Svenska, bild, kan kopplas till olika ämnen, beroende på vilket tema man arbetar med.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
Berättelser ur arkiven, Arkivet.

Aktivitet
MRF – filmfestival för mänskliga rättigheter. Vecka 47.

Årskurs 8

Aktivitet
MRF – filmfestival för mänskliga rättigheter. Vecka 47.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
Berättelser ur arkiven, Arkivet.

Årskurs 9

Aktivitet
Rollspelet ”På flykt”. Jamtli.

Koppling Lgr 11
Samhällskunskap, historia.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
Berättelser ur arkiven, Arkivet.

Sidan uppdaterad 2018-05-29