Kultur i skolan - Skapande skola

Barn och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken. Detta regleras i bland annat
läroplanerna för både förskola och grundskola samt i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barn och ungas rätt till kultur är en angelägenhet på flera plan. Att få ta del av konst och kultur och att uttrycka sig i konstnärlig form gäller varje barn oavsett kön, språk, religion, nationellt eller etiskt ursprung, ekonomisk situation, funktionshinder eller bostadsort.

Målet för Skapande skola satsningen är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete. Satsningen är ett komplement till skolans egna insatser för att uppfylla det kulturuppdrag som läroplanen och andra styrdokument föreskriver.

Aktiviteter för alla elever från förskoleklass till årskurs 9

Östersunds kommun har sedan start ansökt och beviljats medel från Kulturrådet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterför Skapande skola aktiviteter. Från och med läsåret 2013/2014 får alla elever, från förskoleklass till åk 9 på olika sätta möta kultur. Aktiviteterna säkerställer kvalitet, likvärdighet, tillgänglighet och en jämn fördelning av kulturupplevelser för eleverna.

Kulturrådets riktlinjer, integration, mångfald, jämlikhet, jämställdhet, demokrati med särskild inriktning mot alla människors lika värde samt kulturarv och hållbar utveckling, är gällande för samtliga aktiviteter.

Centralt organiserade aktiviteter läsåret 2018/2019

Skolbiovecka

för årskurs 1-7, vecka 38.

MRF - filmfestival för mänskliga rättigheter

för förskoleklass och årskurs 8-9, vecka 47.

Förskoleklass

Aktivitet
MRF – filmfestival för mänskliga rättigheter. Vecka 47.

Årskurs 1

Aktivitet
Scenkonst: Du stackars barn, Jämtlands kulturkompani.

När?
Enligt specifikt schema. Kommer i höst.

Koppling Lgr 11
Svenska, musik, bild.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
Introduktionsbesök, Östersunds bibliotek.

Årskurs 2

Aktivitet
Konstens hemliga historier, Jamtli.

När?
November - februari.

Koppling Lgr 11
Svenska, bild, historia.
Turtagning, samarbete, mod, finmotorik, gestaltning, koncentration.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
”Tvåornas kör”, Kulturskolan.
"Vi hittade en dagbok”, Arkivet.

Årskurs 3

Aktivitet
Konst: Vi bygger en mobil. Sara Norling.

Koppling Lgr 11
Bild, svenska, slöjd.
Samarbete, finmotorik, gestaltning, koncentration, delaktighet, mod.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
I mars/april 2019 kommer Kulturskolan att erbjuda alla årskurs 3 en ”Musikteaterföreställning”.

Årskurs 4

Aktivitet
Molnskådning. Linnea Krylén.

När?
Från och med vecka 41.

Koppling Lgr 11
Svenska, bild, koncentration, mod

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
Stora sökuppdraget, Östersunds Bibliotek.

Årskurs 5

Aktivitet
Artiklarna, en interaktiv föreställning om Barnkonventionen, Lotta Gahrton produktion.
Föreställningen föregås av dansworkshop (fr o m vecka 37) i Kulturskolans danslokal.

När?
Vecka 45, 6-9/11.

Koppling Lgr 11
Svenska, idrott, bild, samhällskunskap, koncentration, mod, samarbete.

Årskurs 6

Aktivitet
Konst i alla former, Jamtli.

Koppling Lgr 11
Bild, historia, samhällskunskap.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
Berättelser ur arkiven, Arkivet.

Årskurs 7

Aktivitet
Scenkonst: "Hoppet- för jag dog inte". Pantomimteatern.

När?
Vecka 48-51, Storsjöteatern.

Koppling Lgr 11
Svenska, bild, samhällskunskap, historia.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
Berättelser ur arkiven, Arkivet.

Årskurs 8 och 9

Aktivitet
MRF – filmfestival för mänskliga rättigheter. Biostaden, vecka 47.

Koppling Lgr 11
Svenska, bild, engelska, samhällskunskap, mänskliga rättigheter.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
Berättelser ur arkiven, Arkivet.

Grundsärskolan samtliga årskurser

Aktivitet
Projekt med Bodil Halvarsson.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-06-05